Etunimi
Antti
Sukunimi
Pelttari
Organisaatio
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Esittelyteksti
Toimin Humakissa järjestö- ja nuorisotyön lehtorina. Olen aina kannustanut opiskelijoita luovuuteen opettamalla mm. luovaa kirjoittamista. Tähän liittyy myös Omakehu-toiminnan mallintaminen.

Toimintamallit, joissa mukana

Uuden kirjamme kansikuva-aukeama, jossa Aleksis Kivi on nuorekkaana lippis päässä
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Ehkäisevä työ
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kulttuurihyvinvointi

Kokonaisuudet, joissa mukana