Digi haltuun järjestöissä

Digitalisaatio haastaa järjestöt luotaamaan omaan toimintaansa ja tunnistamaan uusia tekemisen tapoja ja mahdollisuuksia. Digiloikkaa ei tarvitse kuitenkaan tehdä yksin, vaan järjestöille on tarjolla myös tukea. Gamu ry:n Vesa Malinen ja Antti Pelto-Huikko kannustavat blogissaan järjestötoimijat pohtimaan toimintaansa digitalisoituvassa ympäristössä.

Kuva
Developer
Kuva: Pexels

Tehkääpä nopea googlaus sanoilla ”järjestöt digitalisaatio”. Tuloksena saatte noin 133 000 osumaa. Osumien julkaisuajankohtia katsomalla voisi päätellä, että järjestöjen digitalisaatio oli vuoden 2019 ”se juttu”. Muutamia osumia on vuosilta 2018 ja 2017 – yksittäisiä rohkeita avauksia jo vuodelta 2016. Sitä ennen ei juuri mitään. Digitalisaatio järjestökentässä on uusi juttu – ja nyt se tulee kovaa.

Digitalisaatio ei ole mikään yksittäinen asia tai kapeasti nähtävä ilmiö. Kyse on ihmisiä ja koko yhteiskuntaa koskevasta muutoksesta, joka on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Monet arkiset asiamme ovat jo muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana: maksaminen, kuluttaminen, omistaminen, liikkuminen, viihde – jopa oleminen ja läsnäolo ovat muuttuneet tämän digitalisaatioksi nimetyn muutoksen myötä.   

Digitaalisuus järjestöissä

Miten digitalisaatio näyttäytyy järjestökentässä? Joku voisi sanoa, että ei vielä mitenkään. Joku toinen taas, että monellakin tavalla. Molemmat ovat oikeassa. Eräs järjestökentässä jo melko pitkään näkynyt selkeä muutos on ollut vapaaehtoisten väheneminen. Onko tähän sitten syynä digitalisaatio - ihmisten vapaa-ajasta kiivaasti kilpailevat uudet olemisen ja tekemisen muodot - vai kenties jotkut ihan muut syyt? Joka tapauksessa tapamme osallistua yhteiskuntaan on muuttunut. Hyvin kouriin tuntuva esimerkki tästä on tänä keväänä korona-viruksen aiheuttama globaali terveysuhka, joka on eristänyt meitä fyysisesti toisistamme, mutta samalla on otettu aiempaa vahvemmin käyttöön digitaalisia ympäristöjä korvaamaan fyysistä läsnäoloa ja turvaamaan asioiden hoitaminen.

Järjestötoiminnan ytimessä on perinteisesti ollut ihmisten kasvokkain kohtaaminen. Digitalisaatio muuttaa tapaa olla ja toimia, olla läsnä, vuorovaikuttaa ja osallistua. Murros on monella tapaa niin merkittävä, että järjestöjen tulee tavalla tai toisella mukautua siihen. Samalla on hyvä tunnistaa, mitä uusia mahdollisuuksia tähän voi liittyä. Tätä pohdintaa ja suunnittelua tulee tehdä tiiviissä vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.

Kohti uusia osallisuuden muotoja

Pääasiassa kaupallisesti kehitetyt sähköiset innovaatiot ja sovellukset määrittävät tällä hetkellä osallistumistamme yhteiskuntaan. Järjestöissä ei välttämättä ole osaamista eikä mahdollisuutta hankkia avuksi kalliita digikonsultteja. Gamu ry vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla järjestöille tukea järjestölähtöisten palvelujen, toimintojen ja toimintatapojen digitalisaatiossa. Gamun toiminnan ytimessä on kaikille järjestöille avoin ”koodipankki”. Sen avulla kolmannen sektorin toimijat voivat päästä digikehittämisen alkuun matalalla kynnyksellä.

Kolmannen sektorin on nyt aika lähteä rohkeasti mukaan luotaamaan omaa toimintaansa ja etsimään uusia tuen ja osallisuuden muotoja digitaalisin keinoin. Vain näin varmistetaan, että yhä uudet ihmiset kiinnittyvät elintärkeään järjestötyöhön ja kolmas sektori säilyy vireänä ja elinvoimaisena.

x
Guider Game

Vesa Malinen, toiminnanjohtaja, Gamu ry
Antti Pelto-Huikko, asiantuntija, Gamu ry

Kirjoittajat työskentelevät turkulaisessa Gamu ry:ssa, jonka tavoitteena on tukea järjestöjä toimimaan digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Gamu ry on kehittänyt STEA-avusteisesti mm. Guider Game -mobiilisovelluksen maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi ja työstää parhaillaan Digihelppari -sovellusta nuorten arjen hallintaan sekä Jopijelpparia kehitysvammaisten työllistymisen tueksi.