Jopijelppari on kokonaan uudenlainen mobiili sovellus, jonka tarkoituksena on tukea erityistä tukea vaativan ryhmän itsenäisyyttä arjessa sekä edistää heidän osallisuuttaan työelämässä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Jopijelppari
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jopijelppari on kokonaan uudenlainen mobiili sovellus, jonka tarkoituksena on tukea erityistä tukea vaativan ryhmän itsenäisyyttä arjessa sekä edistää heidän osallisuuttaan työelämässä. 

Toteutuspaikka
Turku
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Vesa Malinen

Luotu

10.06.2020

Viimeksi muokattu

10.06.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Jopijelppari on kokonaan uudenlainen mobiili sovellus, jonka tarkoituksena on tukea erityistä tukea vaativan ryhmän itsenäisyyttä arjessa sekä edistää heidän osallisuuttaan työelämässä. Sovellusta kehitetään yhteistyössä Kehitysvammaisten palvelusäätiön asiakkaiden sekä Paikka-auki-ohjelman puitteissa siellä työskentelevien henkilöiden kanssa.

Sovellus sisältää kolme elementtiä, joista ensimmäisessä käyttäjä rakentaa itseään kuvaavan profiilin, toinen sisältää älykkään kalenterin ja kolmas on kehitetty tukemaan työelämää niin työnhaussa kuin työpaikallakin.

Omaan profiiliinsa käyttäjä voi tallentaa itseä koskevia olennaisia tietoja, joista on hyötyä kaikissa tilanteissa liikuttaessa kodin ulkopuolella. Sen lisäksi profiilia voi käyttää omasta persoonasta viestimiseen helppokäyttöisen ja hauskan persoonallisuuskuvauksen avulla. Lopulta profiili sisältää vielä mahdollisuuden liittää siihen itsestä ja omista vahvuuksista kertovia videoklippejä, joita voi esitellä joko omasta laitteesta tai lähettää eteenpäin.

Kalenterisovellus on tarkoitettu helpottamaan käyttäjän arkea.  Esimerkiksi tuetusti asuvalle sovellus tuo lisää itsenäisyyttä korvaamalla moninaisia tapoja muistaa ja huomioida viikkorutiineja tai kertaluontoisia tapahtumia. Sovellus vähentää avustajien työtaakkaa ja lisää käyttäjän tunnetta siitä, että hän itse vaikuttaa ja huolehtii elämästään. Kalenteriin on helppo ohjelmoida erilaisia tapahtumia ja se muistuttaa ja kannustaa reagoimaan niihin.

Sovelluksen kohderyhmällä on myös työelämässä erityisvaatimuksia ja kuten muissakin osioissa, toiminnot on suunniteltu tukemaan käyttäjän itsenäisyyttä ja lisäämään ymmärrystä omasta osaamisesta ja vahvuuksista. Siihen voi ladata videoita itsestä suorittamassa erilaisia työtehtäviä, joita sitten vaikkapa seuraavat työnantajat ja esimiehet voivat tarkastella. Esimiehet voivat myös videoissa kertoa käyttäjän pärjäämisestä työpaikalla ja tuoda hänen vahvuuksiaan esiin hyvin konkreettisella tavalla. Työelämäosio sisältää lopulta vielä uudenlaisen, positiivisen CV:n, joka havainnollistaa erilaisin graafisin ratkaisuin käyttäjän työhistoriaa ja ydinosaamista.

Sovellus hyödyntää viestinnässä kaikissa osissaan niin kuvaa, ääntä kuin tekstiäkin. Sovellusta varten tuotetaan satakunta erilaista kuvaa ja symbolia, jotka auttavat havainnollistamaan käyttäjän ominaisuuksia sekä työkokemusta ja joita voidaan käyttää hyväksi kaikissa sovelluksen osioissa ja toiminnoissa.

Sovelluksen käyttökokemus on suunniteltu siten, että parhaan lopputuloksen saamiseksi sisältöä tuotetaan siihen jonkin avustajan tukemana, mutta sen jälkeen käyttäjä alkaa itse hallitsemaan yhä enemmän sen käyttöä. Työelämäosiota voidaan pitää ensimmäisenä versiona pidemmästä kehityssuunnitelmasta, jossa pyritään rakentamaan uusia, tasa-arvoisempia välineitä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämää ja ennen kaikkea rekrytointia tukemaan.

Sovelluksen kehittäjäkumppaneina toimivat Kehitysvammaisten palvelusäätiön lisäksi Kehitysvammaliitto sekä Turun Ammattikorkeakoulu, joka vastaa sen teknisestä toteutuksesta.

 

 

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet