Hyvä käytäntö -palkinto nuorten hyvinvointia tukevalle Zekki-digipalvelulle

Nuorten hyvinvointia vahvistava Zekki-digipalvelu on saanut sosiaalialan Hyvä käytäntö 2023 -palkinnon.

Hyvä käytäntö 2023

Hyvä käytäntö -palkinto 2023 -voittaja:

Zekki – miten sulla menee? Digipalvelu nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Kehittäjät:
Diakonia-ammattikorkeakoulun Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hanke

Lisätietoja:
projektipäällikkö Reija Paananen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, reija.paananen@diak.fi, p. 050 5920 246.

Tämän vuoden sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon on saanut valtakunnallinen Zekki-digipalvelu (https://www.zekki.fi/), joka auttaa vahvistamaan nuorten hyvinvointia. Palvelu on kehitetty Diakonia-ammattikorkeakoulun Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeessa.

Hyvä käytäntö -palkinto jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 14.3. Tampereella.

Netissä toimiva maksuton Zekki kannustaa nuorta pohtimaan hyvinvointiaan ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon omasta elämäntilanteestaan. Zekki ohjaa vastausten perusteella sopiviin matalan kynnyksen palveluihin ja lisätiedon äärelle.

- Palvelu on yksinkertaisuudessaan nerokas ja se on noussut nopeasti nuorten suosioon. Zekki ei edellytä kirjautumista, vaan on helppo, nopea ja käyttäjille informatiivinen, kiittää palkintoraadin jäsen, Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Palvelu on lisäksi yhteiskunnallisesti vaikuttava. Se on yksi hyvä tapa tavoittaa kohderyhmään kuuluvat 15–25-vuotiaat nuoret eri puolilta Suomea.  

- Zekki tuottaa ajantasaista tietoa nuorten hyvinvoinnista. Palvelussa kerättyä tietoa voi hyödyntää tiedolla johtamisessa ja nuorten palvelujen sekä palvelujärjestelmän kehittämisessä, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marja Marttila.

Zekki-palvelu avattiin kaksi vuotta sitten, ja sitä oli maaliskuuhun mennessä kokeillut jo yli 100 000 käyttäjää.

Kansainvälisestikin palkittu toimintamalli

Zekki-digipalvelu jatkaa Hyvä käytäntö -kilpailun myötä voittokulkuaan. Vuosi sitten se voitti THL:n TerveSos-palkinnon. Vuonna 2021 Zekki valittiin voittajaksi Euroopan sosiaalisten innovaatioiden kilpailussa 565 ehdokkaan joukosta.

- Yksi hyvän käytännön tunnusmerkeistä on, että sitä voi helposti soveltaa eri käyttäjäryhmiin – ja myös muualla kuin Suomessa. Oleellista on myös se, että käytäntöä on arvioitu monipuolisesti ja sitä kehitetään koko ajan, Varsa sanoo.

Zekin ratkaisut pohjaavat tutkimustietoon nuorten tuen tarpeista. Palvelun kehittämisessä hyödynnetään lisäksi tekoälyä, jolloin nuorille voidaan tarjota yksilöllistä tietoa.

- Toivomme, että Zekin menestyskulku jatkuu ja sitä lähtevät soveltamaan muutkin kuin nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset, Varsa sanoo.

Hyvä käytäntö -kilpailun palkintoraati koostuu Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ja sen yhdistysten, THL:n Innokylän, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen kaupungin, Oulun kaupungin ja Globex Oy:n edustajista.

Mikä Hyvä käytäntö -palkinto:

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia järjestää Hyvä käytäntö -kilpailun vuosittain. Kilpailu järjestettiin nyt 16. kerran, ja siihen osallistui 27 esitystä. Kilpailun pääpalkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin esittelemään käytäntöä.

Myös suuri yleisö pääsi äänestämään suosikkiaan Hyvä käytäntö -palkintoehdokkaista Talentian verkkosivuilla. Voittajaksi äänestyksessä nousi Väkivallaton Vantaa ja Kerava – Lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana Perhekeskustoimintamallin kehittämistä.

Hyvä käytäntö -palkinnon tavoitteena on levittää tietoa toimivista ja tuloksellisista sosiaalialan ammattikäytännöistä.

Innokylä onnittelee lämpimästi palkinnon voittajaa ja yleisön suosikkia sekä kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita mukana olosta ja hyvien käytäntöjenne jakamisesta!  

 

Lisätietoja Hyvä käytäntö -palkinnosta:

työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, marjo.varsa@talentia.fi, p. 09 3158 6022

erityisasiantuntija Marja Marttila, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, marja.marttila@talentia.fi, p. 09 3158 6027.