Hyvä käytäntö -palkinto pakolaisperheitä auttavalle toimintamallille

Pakolaisperheille ennaltaehkäisevää tukea tarjoava työskentelymenetelmä on saanut sosiaalialan Hyvä käytäntö 2022 -palkinnon.

Hyvä käytäntö 2022

Hyvä käytäntö -palkinto 2022 -voittaja:

Perhe yhtenäiseksi - perheterapeuttista tukea pakolaisperheille

Kehittäjät:

Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut, Turvallinen Oulu -hanke / Iida-Maria Bimberg

 

Vuoden 2022 Hyvä käytäntö -palkinnon voittaja on selvillä. Palkintoraati valitsi palkinnon saajaksi pakolaisperheille ennaltaehkäisevää tukea tarjoavan työskentelymenetelmän. Toimintamallin on kehittänyt sosiaaliohjaaja Iida-Maria Bimberg, joka työskentelee Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hankkeessa.

Pakolaisperheillä on takanaan traumaattisia kokemuksia, lisäksi uuteen kulttuuriin sopeutuminen voi olla vaikeaa. Tämä kaikki vaikuttaa perheen sisäisiin suhteisiin.

Perhe yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä antaa pakolaisperheiden kanssa työskenteleville erilaisia perheterapeuttisia ja perhetyön menetelmiä, joiden avulla voidaan muun muassa parantaa perheen vuorovaikutusta ja vahvistaa vanhemmuutta.

Työskentely perheen kanssa alkaa aikaisintaan neljä kuukautta sen jälkeen, kun perhe on saapunut Suomeen. Osallistuminen pohjautuu vapaaehtoisuuteen. Työskentely kestää noin neljä kuukautta ja sisältää 7-9 tapaamista ensisijaisesti perheen kotona. Osa tapaamisista järjestetään vanhempien kanssa erikseen.

Lastensuojelun asiakkuudet puolittuneet Oulussa

Perhe yhtenäiseksi -työskentelymenetelmällä on ollut merkittäviä vaikutuksia. Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa lastensuojelun asiakkuudet ovat puolittuneet ja perhetyön tarve laskenut miltei neljäsosaan aiemmasta.

– Tulokset osoittavat hyvin sen, että perheiden varhaiseen tukeen kannattaa panostaa. Merkille pantavaa on, että toimintamalli on syntynyt ilman erillisrahoitusta, kiittää palkintoraadin jäsen, Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Palkintoraati pitää tärkeänä, että toimintamalli voidaan helposti ottaa käyttöön myös muualla. Malli onkin lähtenyt leviämään, ja sitä käyttävät jo Kokkolan, Kajaanin ja Pudasjärven maahanmuuttajapalvelut.

– Asiakkaat ja työntekijät ovat antaneet hyvää palautetta. Vanhemmat kokevat saaneensa tukea vanhemmuuteen, lisäksi heidän ymmärryksensä suomalaisesta kasvatuskulttuurista on lisääntynyt. Tämä on ainutlaatuinen malli, Varsa sanoo.

Perhe yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä on saanut tunnustusta myös aiemmin, sillä se voitti kunniamaininnan vuoden yhdenvertaisuustekona Kunteko 2020 -kilpailussa.

Hyvä käytäntö -palkintoraati koostuu Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ja sen yhdistysten, Innokylän, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen kaupungin, Oulun kaupungin ja Globex Oy:n edustajista.

Mikä Hyvä käytäntö -palkinto:

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia järjestää Hyvä käytäntö -kilpailun vuosittain. Kilpailu järjestettiin nyt 15. kerran, ja siihen osallistui 27 esitystä. Kilpailun pääpalkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin esittelemään käytäntöä.

Myös suuri yleisö pääsi äänestämään suosikkiaan Hyvä käytäntö -palkintoehdokkaista Talentian verkkosivuilla. Voittajaksi äänestyksessä nousi Ruskon nanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille.

Hyvä käytäntö -palkinnon tavoitteena on edistää toimivien ja tuloksellisten sosiaalialan ammattikäytäntöjen ja kehittämistä ja levittämistä.

Innokylä onnittelee lämpimästi palkinnon voittajaa ja yleisön suosikkia sekä kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita mukana olosta ja hyvien käytäntöjenne jakamisesta!