Hyvä käytäntö -palkinto RAI-toimintakykyä terveyssosiaalityöhön -toimintamallille

Sosiaalialan Hyvä käytäntö 2024 -palkinnon on saanut RAI-toimintakykyä terveyssosiaalityöhön -toimintamalli, jonka ovat kehittäneet Keski-Suomen hyvinvointialueen yleissairauksien terveyssosiaalityöntekijät ja RAI-tiimi. Toimintamalli voitti myös yleisöäänestyksen.

Hyvä käytäntö 2024

Hyvä käytäntö -palkinto 2024 -voittaja:

RAI-toimintakykytietoa terveyssosiaalityöhön

Kehittäjät: 
Keski-Suomen hyvinvointialueen yleissairauksien terveyssosiaalityöntekijät ja RAI-tiimi

Lisätietoja:
johtava sosiaalityöntekijä Susanna Santala, Sairaala Nova, susanna.santala@hyvaks.fi, p. 014 269 1884.

Hyvä käytäntö -palkinto jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 5.3.2024 Tampereella.

Palkittu sosiaalialan käytäntö säästää aikaa

Terveydenhuollossa työskentelevät terveyssosiaalityöntekijät etsivät potilaalle ja hänen perheelleen ratkaisuja arjessa selviytymiseen, kun sairaus tai vamma muuttaa elämää. RAI on standardoitu kysely, jota käytetään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hyvinvointialueilla RAI-järjestelmän käyttö on lakisääteistä ikääntyneiden palveluissa. Kyselyn avulla työntekijät arvioivat asiakkaidensa toimintakykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat saavat tarpeidensa mukaiset palvelut. 

-Hallitus on peräänkuuluttanut hyvinvointialueita levittämään tietoa hyvistä käytännöistä. Sote-säästöjä halutaan saada aikaan palveluiden vaikuttavuutta nostamalla. RAI-toimintakykytietoa terveyssosiaalityöhön -toimintamalli on erinomainen esimerkki vaikuttavasta ja säästöä tuovasta käytännöstä, sanoo palkintoraadin jäsen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Jenny Suominen

Noin puolitoista vuotta sitten Keski-Suomen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon terveyssosiaalityöntekijät lähtivät kokeilemaan, miten he voisivat työssään hyödyntää asiakkaista kerättyä RAI-toimintakykytietoa. He saivat lukuoikeuden RAI-arviointeihin ja suunnittelivat sosiaalisen tilanteen arviointi -henkilöraportin, joka kokoaa asiakkaan arjessa kerättyä toimintakykytietoa terveyssosiaalityön tueksi. 

- Kun työntekijä pääsee tutustumaan etukäteen asiakkaan tietoihin, ei asiakkaan tarvitse toistaa samoja asioita kerta toisensa jälkeen eri työntekijöille. Tämä on voinut olla turhauttavaa ja kuormittavaa, sanoo vs. johtava sosiaalityöntekijä Susanna Santala Keski-Suomen Sairaala Novasta.

Myös työntekijöiden aikaa säästyy, kun he voivat hyödyntää asiakkaista jo olemassa olevaa tietoa. 

Työkäytäntö on ilmainen ja helposti levitettävissä myös muualle. Keski-Suomen hyvinvointialueella sitä käyttävät nyt lisäksi perusterveydenhuollon sosiaalityöntekijät.

Talentia jakoi lisäksi Hyvä käytäntö -kilpailussa kunniapalkinnon, jonka sai toimintamalli Nepsy-pysäkki – tukea ja ohjausta lapsiperheille perheenjäsenen neuropsykiatrisissa haasteissa. Myös se on kehitetty Keski-Suomen hyvinvointialueella. 

Palkintoraati koostui Talentian ja sen yhdistysten, THL:n Innokylän, Tampereen ammattikorkeakoulun, Pirkanmaan hyvinvointialueen, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen ja Globex Oy:n edustajista. 

Innokylä onnittelee lämpimästi palkittuja sekä kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita mukana olosta ja hyvien käytäntöjenne jakamisesta!  

Mikä Hyvä käytäntö -palkinto?

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia järjestää Hyvä käytäntö -kilpailun vuosittain. Kilpailu järjestettiin nyt 17. kerran, ja siihen osallistui 15 esitystä. Kilpailun pääpalkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin esittelemään käytäntöä.

Hyvä käytäntö -palkinnon tavoitteena on levittää tietoa toimivista ja tuloksellisista sosiaalialan ammattikäytännöistä.

Lisätietoja:

  • Työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, puh. 09 3158 6022, marjo.varsa@talentia.fi
  • Toimistopalvelupäällikkö Anu Hall, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, puh. 09 3158 6003, anu.hall@talentia.fi