Innokylä kokoaa poikkeusolojen hyviä käytäntöjä

Innokylä kokoaa Sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n toimesta kuntien ja järjestöjen hyviä käytäntöjä koronaepidemian ja poikkeusolojen aikana. Jaamme hyviä käytäntöjä mm. siitä, miten kunnassa tavoitetaan eri kohderyhmät koronaepidemian aikaan ja kuinka turvataan haavoittuvimpien ryhmien hyvinvointi.

Kuva
Korona-kuvat-palikat

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kuntaliitosvalmisteluun-liittyvan-kuntalaiskuulemisen-toteuttaminen

Jos sinulla oivallinen toimintamalli poikkeusoloissa toimimiseen, niin jaa se muille Innokylässä. Toimi näin: Kuvaa toimintamalli innokylään ja valitse yhdeksi aihealueeksi korona ja ilmiöksi poikkeusolot. Toimitus linkittää toimintamallit oikeaan kokonaisuuteen. Voit myös itse pyytää, että kokonaisuuden ylläpitäjä liittäisi sinut kokonaisuuden jäseneksi, jolloin pääset linkittämään toimintamallisi kokonaisuuteen. Kuntien käytäntöjä voit ilmoittaa myös täyttämällä oheinen Webropol-lomake.

Kuntien käytännöt koronaepidemian ja poikkeusolojen aikana (kokonaisuus)

Innokylän toimitus luokittelee ja kokoaa kuntien käytäntöjä tälle sivulle.

Neuvontaa, keskusteluapua ja arjen tukea 

Avoin väliaikainen digiasiointipiste

Espoon monikielinen koronainfo

Etäperhevalmennus Lohjalla

Helsinki-apu yli 70-vuotiaille helsinkiläisille

Imatran Teams-tuokiot kaupunkilaisille ja henkilökunnalle

Koululaisten digivälkät Instagramissa

Kuopio-apu

Lahden asiointiapu

Laihia-apu

Oriveden kyläyhdistysten toteuttamat tarkistuskierrokset kylien ikäihmisten luona

Oulu-apu

Kouluruokailun järjestäminen etäopetuksen aikana

Rovaniemi-apu puhelinpalvelu

Sievin kunnan tarjoama poikkeusoloajan kauppapalvelu

Tukikäynnit ulkoillen (Lohja)

Virtuaalikahvit

Liikuntaa, kulttuuria ja muuta tekemistä

Etäpakohuonepeli (Pielavesi)

Harrastakotona.fi - lapsille ja nuorille suunnattu harrastamisen paikka netissä

Kuopion kaupungin Hyvän mielen kioski

Parvekejumppa riskiryhmäläisille

Pihakonsertit vanhusten asumispalveluissa

Porvoo Live

Virtuaalinen Hyvinvointikanava Virtaparkki

Hallinto ja koordinointi kunnassa

Imatran Teams-tuokiot kaupunkilaisille ja henkilökunnalle

Kuntaliitosvalmisteluun liittyvän kuntalaiskuulemisen toteuttaminen

Muiden toimijoiden malleja

Maksutonta avoimen yliopiston opetusta työttömille ja lomautetuille

Järjestöjen käytännöt koronaepidemian ja poikkeusolojen aikana (kokonaisuus)

Innokylän toimitus luokittelee ja kokoaa järjestöjen käytäntöjä tälle sivulle.

Asiointiapu ikäihmisille korona-aikana

Yhdistysten tarjoamaa tukea ja toimintaa etänä Keski-Suomessa

Yhdistysten tarjoamaa korona-apua ja tukea Pohjois-Karjalassa

Yhdistysten tarjoamaa korona-apua Lapissa

Kansainväliset käytännöt koronaepidemian ja poikkeusolojen aikana (kokonaisuus)

Innokylän toimitus luokittelee ja kokoaa kansainvälisiä käytäntöjä tälle sivulle.

Bogotán avustusohjelma heikoimmassa asemassa oleville

Verkkoalusta naapuriavun koordinoimiseksi Berliinissä

Turistiasuntoja heikoimmassa asemassa oleville perheille

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (thl.fi)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa koronaepidemian aikana (THL)

Koottuja ohjeita ja yhteystietoja (kuntaliitto.fi)

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (soste.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Valtioneuvosto (valtioneuvosto.fi)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi) 

Opetushallitus (oph.fi)

Järjestöjen tarjoamat koronavirus-palvelut (SOSTE)

Ajankohtaista koronatilanteesta (Kela)

Usein kysytyt kysymykset (Aluehallintovirasto)

Tietoa koronaviruksesta puhelimitse ja chatissa (valtakunnallinen, Valtioneuvosto)

Kotimaisia ideoita ja ratkaisuja poikkeusoloihin

Esimerkkejä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä poikkeusoloissa (THL)

Vinkkejä heikoimmassa asemassa olevien kanssa tehtävään hanketyöhön poikkeusoloissa (Sokra-koordinaatio, THL)

Lapsiin liittyviä kuntien hyvät käytännöt poikkeusoloissa (Unicef)

Sankarit poikkeusoloissa - Kunteko (Kuntatyönantajat)

Työelämän selviytymistarinoita korona-ajan Suomesta (TTL)

Kansainvälisiä ideoita ja ratkaisuja poikkeusoloihin

OECD:n koronasivut

OECD:n OPSI kokoaa ideoita seuraavista teemoista: potilashoito, terveydenhuollon turvallisuus, tietojen tai käytäntöjen jako, resurssien hallinta tai mobilisointi ja reaaliaikainen koonti

Eurocities kokoaa ideoita poikkeusoloihin

Euroopan Kuntaliittojen yhteistyöjärjestö CEMR:llä on koronavirussivusto, johon on koottu tietoa koronaviruksesta ja linkit jäsenliittojen koronaa käsitteleville sivuille.

Euroopan alueiden komitean COVID19 exchange platform

Cities for global health -sivustolle kerätään maailmanlaajuisesti kuntien ja kaupunkien ratkaisuja koronatilanteeseen. Kuntien ja kuntaliittojen maailmajärjestö UCLG:n lisäksi mukana ovat Metropolis ja Euro-Latin-American Alliance of Cooperation among Cities. Esimerkit ovat englanniksi tai espanjaksi. 

Cities support programme (CSP)/ Etelä-Afrikka sivustolle on koottu koronatoimintamalleja maailmalta ja jaoteltu teemoittain.

Kuntien korona-aiheiset infosivut

Innokylä kokoaa kuntien koronainfosivuja Innokylään.

Tutustu kuntien korona-aiheisiin sivustoihin