Kuntaliitosvalmisteluun liittyvän kuntalaiskuulemisen toteuttaminen

Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan kuntaliitosvalmisteluun liittyvä kuntalaiskuuleminen toteutettiin 26.3-3.4. välisenä aikana kirjeitse, sähköpostitse sekä verkkolomakkeen välityksellä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuntaliitosvalmisteluun liittyvän kuntalaiskuulemisen toteuttaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan kuntaliitosvalmisteluun liittyvä kuntalaiskuuleminen toteutettiin 26.3-3.4. välisenä aikana kirjeitse, sähköpostitse sekä verkkolomakkeen välityksellä.

Toteutuspaikka
Toteutus oli kertaluontoinen kirjeitse, sähköpostitse sekä verkkolomakkeen välityksellä Honkajoella ja Kankaanpäässä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kankaanpää
Toimintamallin rahoittaja
Valtionvarainministeriö (VM)

Tekijä

Eero Ylinentalo

Luotu

06.05.2020

Viimeksi muokattu

06.05.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan kuntaliitosvalmisteluun liittyvä kuntalaiskuuleminen toteutettiin 26.3-3.4. välisenä aikana. Toteutus tehtiin poikkeusolojen vuoksi yleisötilaisuuksien sijaan kirjeitse, sähköpostitse sekä verkkolomakkeen välityksellä. Vastauksia saatiin yhteensä 152 kappaletta.

Toimintaympäristö **

Valtiovarainministeriö asetti 20.8.2019 kuntalain 118 §:n mukaisen Honkajoen kuntaa koskevan arviointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Kuntalain pykälä numero 118 asettaa kuntien rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta määrittävät raja-arvot. Mikäli nämä raja-arvot alittuvat kahtena tilinpäätösvuotena peräkkäin, tulee kunnan ja valtion yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Honkajoen kunta täytti vuosien 2017 ja 2018 konsernitilinpäätösten perusteella kuntalaissa asetetut raja-arvot. Honkajoella raja-arvot ylittyivät taseen kertyneen alijäämän osalta. Lisäksi kunnalla täyttyi neljästä muusta raja-arvosta kunnan tuloveroprosenttia koskeva raja-arvo.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Viranhaltijaresursseja valmisteluun

Kansikuva
Kaksi kirjekuorta

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt