Kehittämistyöpajat perehdyttävät sosiaalisiin innovaatioihin

Kiinnostavatko sosiaaliset innovaatiot? Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke järjestää tämän vuoden aikana viisi kehittämistyöpajaa. Tilaisuuksissa osallistujat verkostoituvat ja tutustuvat sosiaalisten innovaatioiden etuihin, vaikutuksiin, vaikuttavuuteen, skaalaamiseen ja validointiin. Yhteistyö on sosiaalisen innovaatiotoiminnan ydintä, joten mukaan kannattaa tulla vaikka vain tutustumaan muihin teemasta kiinnostuneisiin. 

Kuva
kuvituskuva

 

Kukin sosiaalisten innovaatioiden kehittämistyöpaja on suunnattu omalle kohderyhmälleen: kuntatoimijoille, kansalaisille, korkeakouluille ja yhteiskunnallisille yrityksille. Kohderyhmät on valittu soveltamalla innovaatiotoimijoiden vuorovaikutusta kuvaavaa quadruple helix -viitekehystä. Toimiva yhteiskunta vaatii, että keskusteluun saadaan mukaan monipuolisesti eri näkökulmia ja ääniä.  

Satakuntalaiset etsivät Rauman työpajassa ratkaisuja yksinäisyyteen 

Ensimmäisessä työpajassa Raumalla keskiviikkona 31.5. teemana on yksinäisyys. Mitä kuka tahansa meistä voi tehdä, jotta kaikki ihmiset kokisivat olevansa osa yhteisöä? Miten voimme yhdessä vaikuttaa siten, että yksinäisyys vähenisi?

Työpajassa paikalliset toimijat kehittävät ratkaisuja. Alustuspuheenvuorot esittävät Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela ja Satakunnan maakuntajohtaja Kristiina Salonen. Työpajan tulokset välitetään myös Porin kaupunginjohtajalle Lauri Innalle, jotta into luoda ja levittää sosiaalisia innovaatioita leviää Satakunnassa. 

Millainen on hyvä työpaikka? Kerro meille SuomiAreenassa 

SuomiAreenassa ääneen pääsevät perjantaina 30.6. kansalaiset. Pohdimme kasvokkain, millainen on hyvä työpaikka ja hyvä työelämä. Työpaja toteutetaan penkkikahvilana, johon kuka tahansa ohikulkija saa pysähtyä kertomaan omat näkemyksensä. Penkkikahvila on konsepti, jonka avulla hanketiimi kerää toiveita ja ehdotuksia jatkojalostettavaksi ja päättäville tahoille vietäväksi. Konsepti on luotu kuntalaisten mielipiteiden keräämiseen, ja työpajassa keskustelua ohjaavat Maaseudun Sivistysliiton asiantuntijat.

Työpaja linkittyy SuomiAreenan torstain 29.6. paneelikeskusteluun, jonka järjestää Valo-Valmennusyhdistys. Paneelissa luodaan 360 asteen näkökulma työllistymiseen, äänessä ovat työnantajan, työnhakijan, julkisen toimijan, päättäjien, yrittäjien sekä yhteiskunnallisen yrityksen edustajat. 

Korkeakoulut ja yritykset hakevat yhteistyön paikkoja webinaarissa 

Korkeakouluille ja yrityksille suunnattu webinaari järjestetään yrittäjän päivänä tiistaina 5.9. yhteistyössä Lapin AMK:n Lapin sosiaalisesti kestävä kädenjälki -hankkeen kanssa. 

Aluekehittäminen on yksi korkeakoulujen lakisääteisistä tehtävistä. Ne myös kouluttavat alueidensa työvoimaa ja niillä on opiskelijoiden kautta tiiviit yhteydet yrityksiin. Tarvitsemme yrityssektorin mukaan, jotta voimme saavuttaa suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Yrityksillä on suuri rooli teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden yhdistämisessä. Erityisesti yhteiskunnallisten yritysten toimintatavat edistävät hyvinvointia ja kestävyyttä.  

Työllistämisen hyviä malleja jaetaan Community Hubissa 

Osaamiskeskuksen valmisteluhanke järjestää Social Enterprise World Forum -tapahtuman yhteydessä Suomen Community Hubin torstaina 12.10. Teemana on work integration eli hyvät mallit, joilla on edistetty osatyökykyisten työllistymistä. Työpajassa yhdistetään näkökulmia Suomen, EU:n ja maailman laajuudelta. 

Validointityöpajassa tutustutaan EU-tason innovaatiotoimintaan 

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu- ja pilotointihanke esittelee työpajassa 25.10. uuden sosiaalisten innovaatioiden validointityökalun. Työkalu on erityisesti avuksi oman työn jäsentelyyn ja toimivan idean jakamiseen. Validointityökalun avulla positiivisen muutoksen aikaansaava toimiva idea on helpompi sanoittaa ja jakaa. 

Validointi liittyy tiiviisti myös EU-tason innovaatiotoimintaan. Kriteerit täyttävä innovaatio voi päästä EU:n Social Innovation Match (SIM) -palveluun. Kaikki sosiaaliset innovaatiot eivät voi menestyä kaikkialla, mutta ne voivat edistää ratkaisuja paikallistasolla. SIM-palveluun tarjotut innovaatiot käsittelee kansallinen validaattori, joka arvioi innovaation soveltuvuutta juuri omalle toiminta-alueelleen. 

Osaamiskeskuksen tavoitteena sosiaalisten innovaatioiden leviäminen

Työpajoissa pilotoidaan tapoja nostaa esille tietoa ja kokemuksia sosiaalisista innovaatioista. Työpajojen antia hyödynnetään osaamiskeskuksen suunnittelussa. Työpajat tarjoavat osallistujille konkreettista tekemistä ja auttavat osaamiskeskusvalmistelijoita tunnistamaan sosiaaliseen innovaatiotoimintaan toimivimpia vuoropuhelun menetelmiä. 

Osaamiskeskus voisi toimia sosiaalisten innovaatioiden eri vaiheissa kuten ideointi-, rakentamis- ja levittämisprosessien tukijana. Osaamiskeskusta valmistelevilla toimijoilla on laajat verkostot paikallisiin, alueellisiin ja kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoihin, ja se validoi toimivia ratkaisuja. Sosiaaliset innovaatiot ovat työkalu, joilla voidaan vastata yhteiskunnan kestävyystavoitteisiin. Todistettu vaikuttavuus ja verkostojen voima luo poliittista painetta päättäjille. Valmisteluhanke tarjoaa tietoa ja toivoa siitä, että kestävyysteema täytyy nostaa pöydälle juuri nyt. Yhteiskunnalliset muutokset ovat välttämättömiä, jotta meillä kaikilla on paikka ja sana yhteiskunnassa. 

Lisätietoja kehittämistyöpajoista: 

Paula Alanen 
Tutkimuspäällikkö 
Silta-Valmennusyhdistys 
paula.alanen@siltavalmennus.fi 

Lue lisää:

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke toteutuu Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL5) rahoituksella.