Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka -toimintamalli voitti TerveSos-palkinnon 2024

Vuoden 2024 TerveSos-palkinnon on voittanut toimintamalli Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Tänä vuonna kilpailun teemana oli monialainen asiakas- ja palveluohjaus ehkäisevässä ja edistävässä työssä.

Ritva Anttonen ja Riikka Hult

TerveSos-palkinto 2024 voittaja:

Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka

Kuvassa Ritva Anttonen ja Riikka Hult.

Palkinto on tunnustus tiettyyn teemaan liittyvälle innovatiiviselle tai poikkeuksellisen onnistuneelle ratkaisulle. Palkintohaku on osa vuosittain järjestettävää TerveSos-tapahtumaa. Palkintosumma on 2 000 euroa.

TerveSos-palkintokilpailuun haettiin tänä vuonna uusia toimintamalleja, joiden avulla järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueiden asiakkaat saavat tukea hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Palkinnon valinnassa painotettiin sujuvia ja monialaisia polkuja palveluista toiseen. Palkitussa nopean palvelun Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka -toimintamallissa tiimin tehtävänä on tukea vaikeassa tai heikossa asemassa olevaa asiakasta saamaan palvelujärjestelmästä tarvitsemiaan palveluita. Tiimissä on aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveys, kriisi- ja traumatyön, asumisneuvonnan sekä lastensuojelun osaamista ja kokemusta. Asiakkaat ohjautuvat palveluun pääasiassa yhteistyöverkoston kautta, kuten sosiaalipalveluista, terveyskeskuksista, rikosseuraamuslaitokselta ja vankiloista. Asiakas voi myös itse hakeutua palveluun.

Tiimi ottaa yhteyttä ja reagoi asiakkaan tilanteeseen, selvittää palvelutarpeen sekä palvelee, ohjaa ja kannattelee saattaen vaihtaen asiakasta hänen tarvitsemiinsa muihin palveluihin. Toimintaan on kytketty tutkimusta ja arviointia: toimintamallin on todettu tuovan säästöjä asunnottomuuden, terveyspalvelujen ja muiden viranomaispalvelujen tarpeen vähenemisenä. Toimintamalli on sovellettavissa muillekin asiakasryhmille, esim. kannattelevaa tukea tarvitseville nuorille tai ikäihmisille ja vammaisille. Kohderyhmä on vaativa – työ on vaatinut rohkeutta puuttua, diplomatian taitoja sekä vahvuutta nostaa esiin palvelujärjestelmän pullonkauloja.

Palvelu on vakinaistettu Keski-Suomen hyvinvointialueelle 2024 alkaen. Se on perustunut pitkään kehittämistyöhön muun muassa osana valtakunnallisia asunnottomuusohjelmia. 

TerveSos-palkintoa haki yhteensä 26 toimintamallia, joista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviointiraati valitsi neljä finalistia. Palkinnon valitsi raadin esityksestä johtaja Anneli Pouta THL:stä.

Yleisö sai äänestää omaa suosikkiaan finalisteista Innokylän verkkopalvelussa. Voittajaksi nousi 355 äänellä Pirkanmaalainen Minun tiimini. Yleisön suosikin palkintosumma on 1 000 euroa.

TerveSos-tapahtuma järjestetään tänä vuonna Kuopiossa 7.–8.5.2024.

Lisätietoa:

TerveSos-palkinnon verkkosivut

Anneli Pouta
Johtaja
THL
Puh. 029 524 6235
etunimi.sukunimi@thl.fi