Pirkanmaalla kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tarpeista käsin rakentuva monialaisen tiimityön toimintamalli. Tiimi voi koostua sosiaalihuollon, perus- ja suun terveydenhuollon, työllisyyspalveluiden ammattilaisista, järjestötyöntekijöistä ja läheisistä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaalainen Minun tiimini
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaalla kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tarpeista käsin rakentuva monialaisen tiimityön toimintamalli. Tiimi voi koostua sosiaalihuollon, perus- ja suun terveydenhuollon, työllisyyspalveluiden ammattilaisista, järjestötyöntekijöistä ja läheisistä.

Toteutuspaikka
2020-2022 Pirkanmaan liitto, PirSote. 2023- Pirkanmaan hyvinvointialue, Integraation vastuualue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tuuli Pakarinen

Luotu

29.06.2021

Viimeksi muokattu

29.03.2023
Ratkaisun perusidea **

MINUN TIIMINI on asiakkaan toiveiden mukaisesti koottu joukko toimijoita, kuten ammattilaisia, läheisiä ja järjestötoimijoita. Minun tiimini etsii yhdessä ratkaisuja asiakkaan esiin nostamiin asioihin. ​Tiimin tavoitteena on tarjota asiakkaan tuen tarpeiden mukainen, riittävä ja oikea-aikainen tuki. ​Keskeistä on asiakkaan osallisuus (osallistuminen), dialogisuus ja systeemisyys. 

MINUN TIIMINI osallistujia voivat olla 

- läheiset, perheenjäsenet, tukihenkilö, omaishoitaja, vertaistoimija​

- 3. sektori, yksityiset toimijat​

- Ravitsemusterapeutti, liikuntaneuvoja, kulttuuriohjaaja​

- Matalan kynnyksen toimijat (lähitori, yhteisökeskus)​

- Lääkäri​

- Psykologi​

- Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja​

- Psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdehoitaja​

- Sosiaalityöntekijä​

- Sosiaaliohjaaja, asiakasohjaaja​

- Kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti, puheterapeutti​

- Suuhygienisti, hammaslääkäri, hammashoitaja​

- Omavalmentaja, työkykykoordinaattori​

- KELAn asiantuntija​

- Ja niin edelleen asiakkaiden ​
tarpeiden mukaisesti.​

MINUN TIIMINI keskeiset systeemisyyttä tukevat periaatteet ovat:

1.  Dialogisuus: kuunnellaan ja kuullaan – ammattilaisten välillä, asiakkaan kanssa ja luodaan yhteinen ymmärrys tilanteesta​

2. Tasavertaisuus: ammattilaisten välillä, ammattilaisten ja asiakkaan välillä, asiakas on aina mukana

3. Asiakasosallisuus: tiimi kootaan asiakkaan ​tarpeista lähtien ja asiakas päättää, ketkä osallistuvat työskentelyyn

4. Yhteisvastuullisuus ja yhteistoimijuus: Taakka pienenee yhdessä tekemällä ja yhdessä opimme jatkuvasti lisää siitä, miten voimme olla asiakkaille avuksi

5. Konkreettinen yhteinen suunnitelma: pienet askeleet ja tavoitteet asiakkaan tilanteen parantamiseksi

 

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tunnistettu tarve integroituneemmalle työskentelylle, erityisesti monipalveluasiakkaiden suhteen: asiakkaiden ongelmien tunnistaminen ja hoitaminen edellyttävät jo lähtökohtaisesti monialaista työskentelyä. 

Työskentely työpareina, tiimeinä tai verkostoissa ei ole sosiaali- ja terveyspalveluissa uutta. Minun tiimini -toimintamallin kehittämisessä keskiössä on ollut yhtenäisemmän monialaisen työskentelytavan ja työkäytänteiden luominen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Minun tiimini toimintamallista tuotetaan vuoden 2023 aikana kaksi koulutuskokonaisuutta:

1. Koulutus esimiehille

2. Koulutus sote-ammattilaisille (moodle)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Minun tiimini toimintamalli on käsitelty Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmässä joulukuussa 2022 ja se on hyväksytty hyvinvointialueen yhteiseksi toimintamalliksi.

Kansikuva
Minun tiimini on asiakkaan tarpeen perusteella koottu tiimi.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed