Pirkanmaalla kehitetty asiakkaan tarpeista käsin rakentuva monialaisen tiimityön toimintamalli. Tiimi voi koostua sosiaalihuollon, perus- ja suun terveydenhuollon, työllisyyspalveluiden ammattilaisista, järjestötyöntekijöistä ja läheisistä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaalainen Minun tiimini
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaalla kehitetty asiakkaan tarpeista käsin rakentuva monialaisen tiimityön toimintamalli. Tiimi voi koostua sosiaalihuollon, perus- ja suun terveydenhuollon, työllisyyspalveluiden ammattilaisista, järjestötyöntekijöistä ja läheisistä.

Toteutuspaikka
Mallin kehittäminen 2020-2022 Pirkanmaan liitto, PirSote. Toimintamallin laajempi käyttöönotto 2023-2025 Pirkanmaan hyvinvointialue, Integraation vastuualue (koordinointi)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tuuli Pakarinen

Luotu

29.06.2021

Viimeksi muokattu

16.04.2024
Ratkaisun perusidea **

MINUN TIIMINI on asiakkaan toiveiden mukaisesti koottu joukko toimijoita, kuten ammattilaisia, läheisiä ja järjestötoimijoita. Minun tiimini etsii yhdessä ratkaisuja asiakkaan esiin nostamiin asioihin. ​Tiimin tavoitteena on tarjota asiakkaan tuen tarpeiden mukainen, riittävä ja oikea-aikainen tuki. ​Keskeistä on asiakkaan osallisuus (osallistuminen), dialogisuus ja systeemisyys. 

MINUN TIIMINI osallistujia voivat olla 

 • läheiset, perheenjäsenet, tukihenkilö, omaishoitaja, vertaistoimija​

 • 3. sektori, yksityiset toimijat​

 • Koulun ja varhaiskasvatuksen henkilöstö

 • Nuorisotyöntekijä

 • Ravitsemusterapeutti, liikuntaneuvoja, kulttuuriohjaaja​

 • Matalan kynnyksen toimijat (lähitori, yhteisökeskus)​

 • Lääkäri​

 • Psykologi​

 • Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja​

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdehoitaja​

 • Sosiaalityöntekijä​, Sosiaaliohjaaja, asiakasohjaaja​

 • Kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti, puheterapeutti​

 • Suuhygienisti, hammaslääkäri, hammashoitaja​

 • Omavalmentaja, työkykykoordinaattori​

 • KELAn asiantuntija​

 • Ja niin edelleen asiakkaiden ​
  tarpeiden mukaisesti.​

MINUN TIIMINI keskeiset systeemisyyttä tukevat periaatteet ovat:

1.  Dialogisuus: kuunnellaan ja kuullaan – ammattilaisten välillä, asiakkaan kanssa ja luodaan yhteinen ymmärrys tilanteesta​

2. Tasavertaisuus: ammattilaisten välillä, ammattilaisten ja asiakkaan välillä, asiakas on aina mukana

3. Asiakasosallisuus: tiimi kootaan asiakkaan ​tarpeista lähtien ja asiakas päättää, ketkä osallistuvat työskentelyyn

4. Yhteisvastuullisuus ja yhteistoimijuus: Taakka pienenee yhdessä tekemällä ja yhdessä opimme jatkuvasti lisää siitä, miten voimme olla asiakkaille avuksi

5. Konkreettinen yhteinen suunnitelma: pienet askeleet ja tavoitteet asiakkaan tilanteen parantamiseksi

 

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tunnistettu tarve integroituneemmalle työskentelylle, erityisesti ns. monipalveluasiakkaiden suhteen:  asiakkaiden ongelmien tunnistaminen ja hoitaminen edellyttävät jo lähtökohtaisesti monialaista työskentelyä. Minun tiimini -työskentely voi olla myös ennaltaehkäisevää, jolloin asiakas saa tilanteeseensa useita eri näkökulmia sekä tarvittavat palvelut riittävän ajoissa. 

Toimintamallin käyttöönottoa laajennetaan vaiheittain vuosina 2023 - 2025 Pirkanmaan hyvinvointialueella. Toimintamallia tehdään tutuksi myös yhdyspinnan toimijoille, jotka voivat tunnistaa Minun tiimini -asiakkaan tai jotka voidaan kutsua monialaiseen yhteistyöhön. 

Työskentely työpareina, tiimeinä tai verkostoissa ei ole sosiaali- ja terveyspalveluissa uutta. Minun tiimini -toimintamallin kehittämisessä keskiössä on ollut yhtenäisemmän monialaisen työskentelytavan ja työkäytänteiden luominen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Minun tiimini toimintamallista tuotettiin v. 2023 aikana kolme koulutuskokonaisuutta:

1. Perehdytysmateriaali esihenkilöstölle (video ja tietoiskut)

2. Koulutus sote-ammattilaisille (Moodle-oppimisalustalla)

3. Kaikilla ammattilaisille avoimet koulutukset Minun tiimini -toimintamallista käytäntöön

 

Vuonna 2024 koulutukset jatkuvat. Seuraa tiedotusta pirha.fi/minuntiimini. Niiden lisäksi järjestämme kuukausittain käyttöönoton verkkovalmennuksia eri aihepiireistä, kuten kirjaaminen monialaisessa tiimityössä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Minun tiimini toimintamalli on käsitelty Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmässä ja se on hyväksytty hyvinvointialueen yhteiseksi toimintamalliksi. Sen käyttöönotto laajenee vähitellen vuosien 2023-2025 aikana pirkanmaalaisilla ns. laajan palvelun sote-asemilla ja perhekeskuksissa. 

Toimintamalli sopii lapsille, nuorille, perheille, työikäisille ja ikäihmisille. Meillä on kokemuksia myös tulkkivälitteisestä työskentelystä maahanmuuttaneiden kanssa. 

Laajapohjaisen kehittämisen ja käytännön kokeilujen myötä Pirkanmaalle on syntynyt  malli, josta muiden hyvinvointialueiden on mahdollista ottaa mallia. Mallin juuret on Ylöjärvellä tehdyssä kehittämistyössä, josta toimintamalli on jalostunut vuosien myötä asiakaslähtöisemmäksi.

 Olemme tuottaneet mm. työvälineitä ja materiaaleja, jotka ovat avoimesti jaossa niin Innokylässä kuin verkkosivuillamme. Olemme esitelleet mallia mm. SiunSoten, OmaHämeen ja Pohjois-Savon ammattilaisille ja kehittäjille. Näissä keskusteluissa kiitosta on saanut johdonmukainen ja systemaattinen käyttöönotto, erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuva rakenne sekä ammattilaisten materiaalit. 

Toimintamallin käyttöönottoa haastaa tilanne, jossa sosiaali- ja terveyspalveluissa on käynnissä useita uudistuksia, jotka kuormittavat niin lähijohtoa kuin ammattilaisia. Tämän vuoksi on tärkeää liittää uusiin työtapoihin tutkimusta, koska hyöty motivoi käyttöönottajia. 

Toimintamalli tulisi palkita, koska sen kehittämisessä on kuultu asiakkaita, ammattilaisia ja esihenkilöitä. Se on yhteinen toimintamalli, joka keskiössä on asiakkaan kokemus "sain apua, kun sitä tarvitsin". 

 

Kansikuva
Minun tiimini kuvaus lyhyesti

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis