Opas päihteiden käytöstä huolestuneille – Palvelut yksiin kansiin

Vantaa-Keravan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa on kehitetty Opas päihteidenkäytöstä huolestuneille alueen asukkaiden ja ammattilaisten käyttöön. Emmi Ikonen ja Matti Keponen kertovat blogissaan oppaan kehittämisestä ja hyödyntämisestä.

Kuva
Opas päihteiden käytöstä huolestuneille

Päihteiden käyttöön liittyvät haasteet näkyvät ihmisten elämässä monilla eri tavoin ja päihteitä käyttävillä henkilöillä saattaa olla useita eri tuen tarpeita. Tukea tarjoavien toimijoiden, niin kunnallisten kuin järjestöjenkin, kirjo on laaja ja aina tukea tarvitseva henkilö ei tiedä, miten päästä tuen piiriin. Tähän haasteeseen tartuttiin Vantaan ja Keravan yhteisen Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisprojektissa.

Palvelut yksiin kansiin

Tukea tarjoavia palveluita löytyy toki internetin kautta, mutta entä jos älypuhelinta tai tietokonetta ei olekaan käytettävissä tai eri paikoista tiedon etsiminen tuntuu liian raskaalta? Tästä syystä kehittämisprojektissa päädyttiin suunnittelemaan perinteinen paperinen opas. Esikuvaksi ja malliksi valittiin Sininauhasäätiön Opas kadun kansalle, johon on listattu ensin Helsingin ja myöhemmin koko pääkaupunkiseudun asunnottomien palveluita vuodesta 2017. Sininauhasäätiössä oli myös tunnistettu asunnottomien palveluihin pääsyn haasteiksi tiedon sirpaleisuus sekä monikielisen materiaalin puuttuminen. Näiden havaintojen pohjalta Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa alettiin kehittää omaa opasta päihteiden käytöstä huolestuneille.

Oppaan kehittämistyö alkoi keväällä 2021 Vantaan alueen palveluiden sekä niiden kehittämistarpeiden kartoittamisella. Kartoitustyötä tehtiin kunnan toimijoiden, poliisin sekä kokemusasiantuntijoiden yhteistyössä, jonka pohjalta kehitettiin Opas päihteiden käytöstä huolestuneille. Suunnitteluvaiheessa asiakasnäkökulmaa nostettiin esille käyttämällä ideat Vantaan A-killan asiakkailla kommentoitavana. Oppaaseen valittavien palveluiden valinta toteutettiin sektorirajoja rikkoen, pyrkien huomioimaan aidosti asiakkaan tarpeet ja tiivistämään yhteen esitteeseen useiden palvelujen tiedot.

Lähtökohtana tarvelähtöisyys ja monikielisyys

Oppaan lähtökohtana oli, ettei siihen koota sisältöä palvelukeskeisesti, vaan tarvelähtöisesti. Tarpeiksi valikoituivat mm. hakeutuminen vieroitukseen, päihteetön oleskelutila, vertaistuki sekä ruokajako. Oppaan tuli olla hyödynnettävissä myös usealla kielellä, minkä vuoksi tarpeiden kuvaukset on käännetty kuudelle eri kielelle (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, arabia, somali) sekä kuvattu symboleilla. Oppaan sisäaukeamalla avautuu taulukko, josta lukija näkee, mistä palveluista hän saa omia tarpeitaan vastaavaa tukea. Taulukko sisältää myös palveluiden yhteystiedot ja aukioloajat. Oppaaseen sisällytettiin vahva viesti siitä, että pienikin huoli on syy kysyä neuvoa päihdeasioissa.

Opas päihteiden käytöstä huolestuneille toimitettiin jaettavaksi asiakkaille Vantaan poliisivankilassa ja Peijaksen päivystyksessä syksyllä 2021. Opas on koettu helpoksi tavaksi antaa tietoa tarjolla olevista palveluista ja Peijaksen päivystyksestä oppaita on pyydetty jo lisääkin jaettavaksi. Kevään 2022 aikana opasta on tarkoitus jakaa laajemmin Vantaan sote-palveluihin ja kerätä tarkemmin tietoa oppaan tarpeellisuudesta. Jos opas nähdään tarpeelliseksi jatkossakin, se päivitetään sisällöltään vastaamaan Vantaan ja Keravan alueella tarjottavia palveluja ennen hyvinvointialueisiin siirtymistä.

Emmi Vuorela

Emmi Ikonen työskentelee mielenterveys- ja päihdepalveluiden erityisasiantuntijana Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa.

 

 

Matti Keponen

Matti Keponen työskentelee tiedottajana Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa

Blogikirjoitus on julkaistu myös vantaa.fi -sivustolla 3.12.2021