Positiivista mielenterveyttä käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen avulla

LOV ME -hankkeessa on etsitty käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen avulla keinoja positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen. Katriina Nuutinen ja Pasi Paksuniemi kertovat työn tuloksena syntyneestä LOV ME -prosessista, jonka avulla on kehitetty useita toipumisorientaatioon pohjautuvia, mielenterveyttä tukevia toimintamalleja.  

Kuva
LOV ME -prosessi
LOV ME -prosessi: 1. Aloitustapaaminen 2. Ideointi 3. Työstäminen 4. Kokeilu 5. Tunnistaminen 6. Mallintaminen 7. Käyttöönotto 8. Levittäminen

LOV ME on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen STEA-avustushanke vuosille 2018-2021. Sen päätavoitteena on vahvistaa päihde- ja mielenterveysongelmia kohdanneiden sekä heidän läheistensä positiivista mielenterveyttä. Hankkeen tuloksena on kehitetty ja otettu käyttöön kokeilevan kehittämisen LOV ME -prosessi, jonka avulla voidaan kehittää ratkaisuja käyttäjälähtöisesti.

Johtotähtenä toipumisorientaatio

LOV ME on lyhenne seuraavista toipumisorientaation teemoista:

L = Liittyminen

O = Optimismi

V = Voimaantuminen

M = Myönteinen minäkuva

E = Elämän merkityksellisyys

LOV ME -prosessi kulki pitkään nimellä “Käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessi”. Olemme viime aikoina pohtineet prosessimme erityisyyttä. Yhä vahvemmin on kirkastunut, että erityisyydet ovat juurikin toipumisorientaatio sekä positiivisen mielenterveyden vahvistaminen. LOV ME -teemat ovat johtotähtinä niin prosessissa kuin myös kehittämishaasteen muotoilussa. Tavoitteena on, että kaikkien prosessiin osallistuvien positiivinen mielenterveys vahvistuu, omia vahvuuksia voidaan hyödyntää ja voidaan oppia uutta. 

Näiden teemojen viitoittamana päihde- ja mielenterveysongelmia kohdanneet ja heidän läheisensä, eli kokemusasiantuntijat, sekä SOTE-ammattilaiset ideoivat, kehittävät  ja kokeilevat yhdessä uusia käytäntöjä ja toimintoja, jotka dokumentoidaan ja mallinnetaan. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia innovaatioita sekä käyttäjälähtöisiä palveluja ja toimintoja. Kyseessä on yhteiskehittämisen prosessi, jossa hanketyöntekijät toimivat fasilitoijina.

LOV ME -hanke on pystynyt maksamaan kehittämistyössä mukana olleille kokemusasiantuntijoille palkkiota, mikä on osaltaan lisännyt toiminnan merkityksellisyyttä heille.     

LOV ME -prosessi

LOV ME- prosessi etenee seuraavien vaiheiden kautta:

  1. Aloitustapaaminen
  2. Ideointi
  3. Työstäminen
  4. Kokeilu
  5. Tunnistaminen
  6. Mallintaminen
  7. Käyttöönotto
  8. Levittäminen

LOV ME-prosessia on käytetty kahdella eri tavalla:

1)   Aloitustapaamisissa on tuotu yhteen kokemusasiantuntioita, jotka ovat ideoineet LOV ME -teemojen ja oman kokemuksen näkökulmasta asioita, palveluja ja toimintoja, joita tarvitaan tai olisi tarvittu oman toipumisen alkuvaiheessa. Tämän jälkeen on pyydetty ammattilaisia mukaan ja yhteiskehitetty ideoita kokeiluiksi ja mallinnettu toimintamalleiksi.

2)   Heti prosessin alusta asti kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset ovat olleet yhteiskehittämässä. Tällöin lähtökohtana on organisaation / ammattilaisten jokin tietty määritelty tarve ja sen “ratkaisuun” tuodaan mukaan kokemustieto ja toipumisorientaatio. 

Prosessin avulla on syntynyt kaikkiaan viisitoista toimintamallia, joista osa on otettu käyttöön muun muassa Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluissa sekä Kymsotessa, jossa kokemusasiantuntijat ovat esimerkiksi madaltamassa suonensisäisten päihteidenkäyttäjien päihdepalveluihin kiinnittymistä.

Tunnistettu ongelma lähtökohtana kehittämiselle

Hyvä lähtökohta LOV ME -prosessille on tunnistettu ongelma, johon ratkaisuidean esittää omaa kokemusta aiheesta omaava ihminen. Esimerkiksi Aito välittäjä - vertaistukihenkilömallin kehittämisen lähtölaukauksena oli kokemusasiantuntijoiden huomiot ja ideat siitä, miten omaa toipumisprosessia olisi edistänyt, jos vieressä olisi ollut samaa kokenut rinnalla kulkija, jonka kanssa tutustua uusiin paikkoihin ja voimaannuttaviin toimintoihin. Tästä kehitettiin Aito välittäjä -toimintamalli, joka on käytössä Helsingin kaupungin kaikilla psykiatrian poliklinikoilla ja toiminta jatkaa kehittymistään ja laajenemistaan.

LOV ME- prosessia edistää, jos toipumisorientaatio on organisaatiossa tuttu viitekehys ja työntekijöillä on esihenkilöiden tuki kehittämistyöhön. Samoin sitoutumista edistää, kun kaikille osallistujille maksetaan kehittämistyöstä. 

Mitä LOV ME -prosessi antaa osallistujille ja organisaatioille?

Kokemusasiantuntijat hyödyntävät omaa kokemustaan ja saavat mahdollisuuden auttaa muita toipujia sekä merkityksellistä palkkatyötä. Yhdessä ammattilaisten kanssa kokemusasiantuntijat myös luovat uusia kokemusasiantuntijatyönkuvia.        

Sote-työntekijät saavat itselleen uusia näkökulmia, työkavereita ja rikkaan, monimuotoisen työyhteisön. Yhdessä kehittämisen ja kokeilemisen työtapa tulee luontevaksi osaksi työtä, mikä voi tuoda iloa ja mielekkyyttä sote-työntekijän arkeen.

Palvelunkäyttäjät hyötyvät uusista, ihmisen kohtaavista, joustavista palvelumalleista ja käytännöistä sote-alalla.

Organisaatiot hyötyvät kokemusasiantuntijuuden muodostuessa luontevaksi osaksi palveluiden yhteiskehittämistä ja kokemustiedon nivoutuessa osaksi rakenteita. Ammattilaistieto yhdistettynä kokemustietoon mahdollistaa tarpeenmukaisten ja tehokkaiden palvelujen syntymisen ja sote-alan alati pienenevät resurssit saadaan kohdistettua oikein ja tarpeenmukaisesti. 

“Itse toiminta-ajatus on mahtava! Toipujat ja ammattilaiset muotoilemassa kokeilujen kautta malleja nopeasti ja ketterästi käytäntöön” LOV ME -sidosryhmäläinen

“On ollut suuri ilo olla viemässä merkityksellisiä asioita eteenpäin, olla vaikuttamassa epäkohtiin positiivisella tavalla” - LOV ME -kokemusasiantuntija         

LOV ME -prosessissa kaikki todellakin voittavat!

Pasi Paksuniemi ja Katriina Nuutinen

Pasi Paksuniemi työskentelee hankevastaavana ja Katriina Nuutinen projektityöntekijänä Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:ssä.

LOV ME - Käyttäjälähtöinen kokeilevan kehittämisen prosessi Innokylässä

 

Lisätietoa LOV ME-prosessista ja käyttämisestä on tarjolla ti 31.8. klo 9-12 Kokemusta on!-webinaarissa. Ilmoittaudu mukaan pe 27.8.  https://pokka.kukunori.fi/kakspy/kokemusta-on-webinaari 

Kokemusta on!-webinaari Facebookissa:  https://www.facebook.com/events/2820957474831936