Aito välittäjä on Kakspy ry:n LOV ME- hankkeen kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteiskehittämisen tuloksena syntynyt vertaistukihenkilömalli.Malli on käytössä Helsingin kaupungin psykiatrian poliklinikoilla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aito välittäjä - vertaistukihenkilömalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

 

Aito välittäjä on Kakspy ry:n LOV ME- hankkeen kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteiskehittämisen tuloksena syntynyt vertaistukihenkilömalli.Malli on käytössä Helsingin kaupungin psykiatrian poliklinikoilla.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

22.10.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Aito välittäjä -toimintamallissa kaikki voittavat ja voimaantuvat. Psyykkisestä sairaudesta toipuva saa toivoa ja  työkaluja sekä mielekästä sisältöä omaan arkeensa Aito Välittäjä -vertaistukihenkilön tukemana. Kokemusasiantuntijat hyödyntävät omia kokemuksia ja saavat merkityksellistä palkkatyötä. Psykiatrisen poliklinikan työntekijät saavat puolestaan Aidoista Välittäjistä itselleen uusia yhteistyökumppaneita ja tarpeellisia kokemusasiantuntijoita, jotka tulevat osaksi palveluiden yhteiskehittämisen rakenteita. 

 

Toimintaympäristö **

Suomen kansallisen mielenterveysstrategia 2020-2030 suosittaa, että palvelujen
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa otetaan huomioon käyttäjien näkemykset hyödyntäen
kokemusasiantuntijoita ja asiakkaiden kokemuksia. Mallin lähtökohta on palvelun käyttäjien kokemuksissa: mikä olisi itseä edistänyt toipumisen polulla. Mallin kehittäjät toimivat myös toiminnan toteuttajina ja saavat mielekästä ja merkityksellistä osa-aikatyötä.  Mallissa keskitytään mielekkääseen elämään, ei diagnooseihin ja sairauksiin. Näin malli edistää toipumisorientaation leviämistä psykiatrian organisaatioissa.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin lähtökohta on kokemusasiantuntijoiden havainnot siitä, mikä olisi itseä auttanut kuntoutumisen polulla. Kokemusasiantuntijat ovat mallin ideoinnissa, kehittelyssä ja toteutuksessa keskeisessä roolissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin levitettämisen tueksi tehtiin 7 minuutin video, jonka avulla pystytään kertomaan tiivistetysti niin ammattilaisille kuin toipujillekin, mistä on kyse.  Video pohjautuu toimintamallia kuvaavaan palvelupolkukuvaan.jota myös käytetään osana levittämistyötä.  

Aito välittäjä - tukihenkilö tehtävän aloittaville kokemusasiantuntijoille tehtiin perehdytysopas manuaalisessa ja digitaalisessa muodossa. Aidoilla välittäjillä on säännöllinen työnohjaus sekä yhteisiä tapaamisia yhteistyötä tekevien ammattilaisten kanssa.

Kansikuva
Aito välittäjä -kuvassa neljä kättä on yhdessä.Kuvassa vihreää ja tiilenpunaista. Kultaisella värillä lukee "Aito välittäjä"

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready