Sosiaali- ja terveyspalvelut paremmiksi järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteisen kehittämisen avulla

Yhteisellä kehittämisellä on tärkeä rooli, kun Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuus tukee järjestöjen yhteistyötä ja niiden osallistumista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Innokylä on Järjestöjen sote-muutostuelle paikka, johon koota yhteisen työn hedelmiä ja josta hakea lisää aineksia yhteiseen työhön.

Kuva
Järjestötieto osaksi sote-ammattilaisten asiakasohjausta

Historiallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta toteutetaan parhaillaan uusilla hyvinvointialueilla. Käynnissä on kiivas sosiaali- ja terveyspalveluiden parannustyö, sillä sote-palveluiden ja pelastustoimen on määrä siirtyä kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle jo alkuvuodesta 2023.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen osallistumista sote-palveluiden kehitystyöhön tukee SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sekä alueellisten verkostojärjestökumppanien Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuus. Järjestöjen osallistuminen sote-palveluiden kehittämiseen on tärkeää, koska järjestöjen avulla palveluja voidaan kehittää aiempaa toimivammiksi ja ihmislähtöisemmiksi. Järjestöt tarjoavat apua ja tukea moniin haastaviin elämäntilanteisiin olipa kyse sitten uuvuttavasta vauva-arjesta tai vakavan sairauden kanssa elämisestä.

Innokylä on paikka muutostuen yhteistyön hedelmille ja pankki uusille yhteisen työn aineksille

Jotta järjestöjen toiminta ja palvelut saadaan osaksi tulevaisuuden sote-palveluiden kirjoa, tarvitaan ensiksi tietoa. Innokylästä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman aluekohtaiset hankesuunnitelmat löytyvät kätevästi yhdestä paikasta. Hankesuunnitelmat kertovat tarkemmin siitä, millaisin alueellisin painotuksin kansallista sote-palveluiden uudistamista tehdään.

Toiseksi järjestöjen tuen ja palveluiden saaminen mukaan uudistuviin sote-palveluihin edellyttää sekä uusien toimintamallien kehittämistä että olemassa olevien toimintamallien hyödyntämistä. Innokylä toimii muutostuen apuna sopivien toimintamallien etsimisessä ja levittämisessä: Järjestöjen sote-muutostuelle Innokylä on yhtä aikaa paikka, johon koota yhteisen työn hedelmiä ja josta hakea lisää aineksia yhteiseen työhön.

Yksi järjestöjen haasteista sote-palveluiden uudistamisessa on se, miten tuoda tietoa järjestöistä sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisten ulottuville niin, että he pystyvät ohjaamaan asiakkaansa järjestöjen tuen ja palveluiden äärelle. Tähän pulmaan on kehitetty ratkaisu Kymenlaaksossa, josta se päätyi Järjestötieto osaksi sote-ammattilaisten asiakasohjausta -toimintamalliksi Innokylään muutostuen kokonaisuuteen.

Innokylästä mallia järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön sekä toimintaedellytysten turvaamiseen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen lisäksi järjestöjen kannalta keskeisiä sote-uudistukseen liittyviä teemoja ovat järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen ja yhteistyörakenteet, joiden kautta järjestöt toimivat paitsi keskenään myös yhdessä julkisten toimijoiden kanssa.

Innokylästä löytyy erilaisia järjestöjen keskinäisen yhteistyön sekä järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyön toimintamalleja, joita hyödyntää muutostuen työssä. Tällaisia ovat esimerkiksi järjestöjen verkostoihin ja järjestömyönteisyyteen liittyvät toimintamallit.

Juuri nyt muutostuessa kootaan malleja, jotka tukevat järjestöjen toimintaedellytysten – esimerkiksi tilojen ja toiminta-avustusten – turvaamista uudessa toimintaympäristössä, jossa järjestöjen kumppaneita ovat kuntien lisäksi myös hyvinvointialueet. Tällä hetkellä Innokylästä löytyy muun muassa järjestöstrategioissa ja -oppaissa olevien kirjausten kaltaisia aineksia tiloista ja avustuksista.

Matka yhteisen kehittämisen polulla kohti parempia sote-palveluita siis jatkuu!

Kirjoittajat:

Anita Hahl-Weckström

Anita Hahl-Weckström
hankepäällikkö

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuus

Janne Haikari

Janne Haikari
tutkija

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuus

Sirkku Aalto

Sirkku Aalto
viestinnän erityisasiantuntija

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuus