Järjestöjen sote-muutostuki – järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon.

Tietoa Järjestöjen sote-muutostuesta SOSTEn verkkosivuilla

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Verkostot
Viestintä
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvointialue

Järjestöjen sote-ryhmä -teksti
Toimintamalli
Hyvinvointialue
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen
Tiedonhallinta

Valkoisella pohjalla kuvaus toimintamallista: Järjestötieto osaksi sote-ammattilaisten asiakasohjausta
Toimintamalli
Järjestöt
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kunnat

SidosryhmäNeuvostoLogo
Toimintamalli
Hyvinvointialue
Järjestöt
Päätöksenteko
Strategia
Yhteistyö

muutostuki
Toimintamalli
Hyvinvointialue
Järjestöt
Yhteistyö
Kumppanuus
Prosessien kehittäminen