Tulevaisuutta tehdään

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämistyö on käynnissä ympäri Suomen. Hanketoimijat hyödyntävät työssään Innokylää, josta löytyy kootusti tietoa kustakin alueellisesta hankkeesta. Hankepäällikkö Tytti Luoto kertoo tunnelmia ja oivalluksia kehittämistyön käynnistymisestä Etelä-Pohjanmaalla.  

Kuva
Etelä-Pohjanmaan työtiimi
Arja Salli, Tytti Luoto, Anna Nurmela, Tuula Peltoniemi ja Mari Vuorenmäki

Syyskuussa kohtasivat Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen valitut hanketyöntekijät ensimmäisen kerran, käsissään kunnianhimoinen hankesuunnitelma ja ympärillään koronan toinen aalto. Siinä olivat pelimerkit yhteiselle tekemiselle. 

Alkoi matka, jota olemme päässeet tekemään yhdessä ja aivan uusilla tavoilla. Työpajojen ja työryhmien järjestäminen ei ollut koronan vuoksi mahdollista perinteisillä ryhmätyöpöydillä ja liimalapuilla. Hankimme uutta teknistä osaamista ja työkaluja, jotta saamme ihmiset mukaan, kohtaamaan ja tekemään yhdessä. Pilkoimme hankesuunnitelmamme pieniin kokonaisuuksiin ja avasimme näkyväksi mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään - yhdessä.

Lähde liikkeelle ja tee 

Hankesalkut, STM-infot, Innokylät, THL ja kyselyt olivat melkoinen sekamelska. Tulosta on tuottanut se, että on otettu jokaisen osaaminen täysimääräisesti käyttöön. Kaikilla on ollut lupa tehdä, olla itsenäinen, kysyä ja ajatella kriittisesti. Tämä on ollut parasta. Tietenkin meille on ollut alusta asti myös selviö, että hankehallinnoija, STM ja THL tukevat meitä koko rahan edestä ja kaikilla osa-alueilla. Kehittämistyön periaatteet, ajasta ja paikasta riippumaton osallisuus, monitoimijuus ja monikanavaisuus edellyttävät tekoja sanojen lisäksi.

Eteenpäin on menty kuuntelemalla ja kuulemalla, osaamisella ja uskaltamalla, tutustumalla ja luottamalla toinen toisiimme. Olemme saaneet ihmiset ympärillämme kertomaan, kuuntelemaan ja osallistumaan. Kuuntelemalla asiakkaita, asukkaita, järjestöjä ja toisiamme voimme tehdä yhteistä suunnitelmaa ja toteuttaa yhdessä sovittuja kehittämisen steppejä.

Yhteen sovittamalla ja tukemalla sekä unohtamalla jaottelu meihin ja niihin, tekemisestä tulee yhteistä ja voidaan mennä pienissä asioissa kohti tavoitteita. Luottamus yhteiseen tulevaisuuteen rakentuu pienistä asioita, kuten ääneen sanomalla: sinä olet mukana, sinun mielipiteesi, ajatuksesi ja tuntemuksesi ovat meille tärkeitä. Keinot kyllä löytyvät, kun painotus on halulla ratkaista eikä vain keinoissa ratkaista.

Työtä yhteisten tavoitteiden eteen

Välillä tulee tunne, että miten reilussa kahdessa vuodessa saa koko tulevaisuuden kasaan. Silloin on aika tarttua hankesuunnitelmaan, jossa on vain yhteisiä tavoitteita sidottuna kiinni isompiin kokonaisuuksiin. Yhdistämällä osaavia asiantuntijoita ja kentän tekijöitä saadaan parhaiten kiinni siitä, että asiat tosiaan ovat yhteisiä eikä lopuksi niin vaikeita, kun vaan alkuun päästään. Pysähtymällä toisen työn äärelle voidaan arvostaa toisen tekemistä ja lähteä tekemään yhdessä ensin pieniä ja sitten suuriakin kokonaisuuksia. Etuna meillä on todella taitavat tekijät, niin työryhmissä kuin hankkeessa.

Valmistelemme yhteiset kohtaamiset huolella, pidämme kiinni sovituista asioista, aikatauluista ja tuemme niin paljon kuin pystymme. Vallitsevassa tilanteessa joskus tuenkin vastaanottaminen on haasteellista, kun toimintaympäristö on vaikeassa tilanteessa. Tätäkään kirjoitusta ei voi laatia kokonaan ilman koronaa. Voimme sanoa, että tilanne on haastanut hankkeessa työskenteleviä, vaikka ei kyllä lähellekään niin paljon kuin varsinaisissa sote-tehtävissä, etulinjassa työskenteleviä. Hankkeen etenemisen kannalta korona on opettanut meitä ja antanut nöyryyttä, mutta myös uskoa tulevaan: tästäkin selviämme.

Etelä-Pohjanmaalla tämä aika on ollut vahvaa yhdessä tekemistä ja uusia asioita on opeteltu ”yhdessä yössä” – koska korona. Samalla se antaa myös mahdollisuuden siihen, että tehdään yhdessä ja pystytään tekemään, koska Tulevaisuuden sote-keskus on sujuva.
 

Tytti Luoto, hankepäällikkö
Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke 

Video file