Tutkimusverkosto sote-keskusten kehittämisen tukena

THL on perustanut tutkimusverkoston Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tueksi. Perustason sote-palveluiden tutkimusverkosto toimii tieteen ja käytännön törmäytysareenana kooten yhteen sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkijoita eri tutkimusorganisaatioista sekä tutkimusorientoituneita sote-palveluiden kehittäjiä eri alueilta.

Kuva
verkostokuva1

 

Perustason sote-palveluiden tutkimusverkosto tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua paitsi tutkijoiden ja käytännön kehittäjien, myös sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Tutkimusverkoston jäseniä yhdistää kiinnostus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaympäristöön erityisesti perustason palveluiden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Verkostossa voi jakaa tietoa meneillään olevista tutkimushankkeista ja saada ideoita tuleviin tutkimusprojekteihin. Yhteisissä tapaamisissa pidetään napakoita tutkimusesittelyjä, ns. hissipuheita.

Tutkimustietoa tarvitaan tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämistyön tueksi

Tutkimusverkosto vastaa osaltaan tunnistettuun tarpeeseen tarkastella kriittisesti perustason sote-palveluita ja niihin liittyviä ilmiöitä. Keskiössä on sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteentoimivuus ja sen edistäminen tutkimusperustaisesti.

Tutkimusverkostolla on neljä tavoitetta:

  1. Luoda avoin keskustelu- ja vertaisoppimisareena perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkijoille ja tutkimuksesta kiinnostuneille.
  2. Koota yhteen tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisessä.
  3. Tunnistaa olemassa olevia tutkimusaukkoja.
  4. Mahdollistaa tutkimuksellinen yhteistyö eri toimijoiden ja tieteenalojen välille.

Tutkimusta tarvitaan lisää erityisesti perustason sote-palveluiden integraatiosta, johtamisesta, palveluiden laadusta, vaikuttavuudesta, oikea-aikaisuudesta, yhdenvertaisuudesta sekä asiakaslähtöisyydestä.

Tutkimusverkosto on avoin ja perustuu vapaaehtoiseen osallistumiseen. Seuraava tapaaminen on syyskuussa 2020.

Perustason sote-palveluiden tutkimusverkostosta löytyy tietoa kootusti Innokylän kokonaisuuksista.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Hanna Tiirinki, hanna.tiirinki@thl.fi, p. 029 524 7052