THL on perustanut tutkimusverkoston Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tueksi. Tutkimusverkostossa on mukana yli kaksi sataa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkijaa, vasta tutkimustyötä aloittelevia sekä muita tutkimusorientoituneita perustason sote-palveluiden kehittäjiä ja asiantuntijoita.

Tutkimusverkoston jäseniä yhdistää kiinnostus ilmiöihin, jotka liittyvät tulevaisuuden sote-keskuksiin, sekä innostus perustason palveluiden vaikuttavuuden tutkimukseen.

Tutkimusverkosto on avoin, ja se perustuu vapaaehtoiseen osallistumiseen.

Tutkimusverkoston seuraava tapaaminen on 13.9.2022. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki THL:n sivuilla

Edellisten tutkimusverkostojen tapaamisten materiaalit löytyvät alempana tältä sivulta löytyvästä "materiaalit" -linkistä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Perustason sote-palveluiden tutkimusverkosto
Lyhyt kuvaus

THL on perustanut tutkimusverkoston Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tueksi. Tutkimusverkostossa on mukana yli kaksi sataa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkijaa, vasta tutkimustyötä aloittelevia sekä muita tutkimusorientoituneita perustason sote-palveluiden kehittäjiä ja asiantuntijoita.

Tutkimusverkoston jäseniä yhdistää kiinnostus ilmiöihin, jotka liittyvät tulevaisuuden sote-keskuksiin, sekä innostus perustason palveluiden vaikuttavuuden tutkimukseen.

Tutkimusverkosto on avoin, ja se perustuu vapaaehtoiseen osallistumiseen.

Tutkimusverkoston seuraava tapaaminen on 13.9.2022. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki THL:n sivuilla

Edellisten tutkimusverkostojen tapaamisten materiaalit löytyvät alempana tältä sivulta löytyvästä "materiaalit" -linkistä. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Verkoston perustamisen taustalla on tarve tarkastella kriittisesti sote-palveluiden käytäntöjä, tuoda näkyväksi hiljaista tietoa ja vahvistaa sitä, että arjen toiminnan kehittäminen perustuu entistä vahvemmin tutkimukselliseen näyttöön.

 

Tutkimusverkoston tavoitteena on:

  1. Luoda avoin keskustelu- ja vertaisoppimisareena perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkijoille ja tutkimuksesta kiinnostuneille
  2. Koota yhteen tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisessä
  3. Tunnistaa olemassa olevia tutkimusaukkoja
  4. Mahdollistaa tutkimuksellinen yhteistyö eri toimijoiden ja tieteenalojen välille.
Toimiaika

Toistaiseksi

Toimijat

Tutkimusverkostossa on mukana perustason sosiaali- ja terveydenhuollon tutkijoita, tutkimustyötä aloittelevia sekä tutkimusorientoituneita perustason sote-palveluiden kehittäjiä.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Heidi Muurinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
heidi.muurinen@thl.fi

Tekijä

Hanna Tiirinki

Luotu

14.04.2020

Viimeksi muokattu

17.06.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Aiempaa tutkimustietoa on hyödynnettävissä eri näkökulmista, esimerkiksi terveydenhuollon arjen vaikuttavuudesta, asiakastyytyväisyydestä, paljon palveluja käyttävistä asiakkaista ja heidän monialaisten palvelutarpeiden tunnistamisen malleista ja työkaluista.

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimusta kaivataan kuitenkin lisää useista eri teemoista, kuten palveluiden laadusta, vaikuttavuudesta, oikea-aikaisuudesta, yhdenvertaisuudesta sekä asiakaslähtöisyydestä.

Päämäärä ja päätavoite

Verkoston voima kytkeytyy yhteiseen tahtoon vahvistaa ja tuottaa perustason sote-palveluiden tutkimusta. Tärkeänä kiinnostuksen kohteena on  sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteentoimivuus ja sen edistäminen tutkimusperustaisesti. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tutkimusyhteistyön vahvistuminen.

Tutkimus

Aihealueet

Tiede ja tutkimus Sosiaali- ja terveyskeskukset

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön