Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Kotihoito
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Toimintamalli
Kotihoito
Matalan kynnyksen palvelu
Suun terveydenhuolto
Ravitsemus

Vammaisfoorumi vammaisjärjestöjen yhteinen ääni
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Sosiaaliala
Terveyspalvelut

Paas poiketen -bannerikuva, vierailulla ikääntyvän luona
Toimintamalli
Ikääntyminen
Järjestöt
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Kymenlaakson perhekeskus logo
Toimintamalli
Hyvinvointialue
Kumppanuus
Yhteiskehittäminen
Verkostot

Huomaatko tarvitsevasi elintapamuutosta. Ensin otat yhteyttä, tämän jälkeen kartoitetaan ja suunnitellaan muutosta, sitten toteutetaan muutos ja palvelun jälkeen jatketaan tuella  ja seurannalla.
Toimintamalli
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

ihmiset monipalvelupolun ympärillä. Lankakerä keskellä kuvaa asian kompleksisuutta
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Asumispalvelut
Päivätoiminta
Osallisuus

Digitaalinen PEF-mittari ja mobiilisovellus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys

moniammatillisuus
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Vastaanotto
Terveyskeskukset
Saatavuus
Ennaltaehkäisy

Tervetuloa Pyhäjoelle! -hankkeen logo
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotouttaminen