Toimintamallit

Toimintamallit

OmaKS.fi, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus
Toimintamalli
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Asiakas- ja palveluohjaus

Miten voit 55 -vuotias, voit tehdä terveystarkastuksen Omaolossa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Elintavat
Ennaltaehkäisy
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Osallisuus
Itsemäärääminen
Asiakaslähtöisyys
Elämänlaatu
Henkilökohtainen budjetointi

Toimintamalli
Ravitsemus
Liikunta
Elämänlaatu
Hyvinvointi
Elintavat

Kokemusasiantuntija tuo työttömien äänen kuuluviin on muun muassa ESR-rahoituksella kehitetty osallisuuden palanen.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Työttömyys
Työllisyys
Viestintä

Työkykyohjelma
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Verkostot
Yhteistyö
Monialaisuus

Työkykyohjelma
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakastyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Työkyky
Toimintakyky

Osallisuutta päätöksiin - kokemusasiantuntija ohjausryhmässä on muun muassa ESR-rahoituksella kehitetty osallisuuden palanen.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Apuvälineet
Integraatio