Toimintamallit

Toimintamallit

Nepsy-osaajaverkosto
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Moniammatillisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Työpajatunnelmaa
Toimintamalli
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen

Meidän perhekeskus
Toimintamalli
Perhepalvelut
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Kuntoutus
Kotihoito
Ikääntyminen

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen

Toimintamalli
Kotihoito
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Työhyvinvointi

Käsi ja verso
Toimintamalli
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Pohjoinen OT-keskus logo
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Etäpalvelu
Sähköinen asiointi

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Ikääntyminen
Asiakassegmentointi
Integraatio
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Neuvonta
Omaishoito