Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Vanhemmuus
Lastensuojelu
Vertaistuki
Ryhmätoiminta

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö

Yhteisöneuvonta Innokylä
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakasosallisuus
Ennaltaehkäisy
Yhteisöllisyys

Kohtaamispaikasta yhteisökeskukseksi
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Yhteisöllisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Ikääntyminen
Matalan kynnyksen palvelu
Mielenterveys

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Mielenterveys
Kokemusasiantuntijuus

Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Mentorointioppaan kansikuva.
Toimintamalli
Mentorointi
Prosessien kehittäminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Osaaminen
Elinikäinen oppiminen

Toimintamalli
Ikääntyminen
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut