ANKKURI – ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyn ja lopettamisen tukeminen sekä yhteistyö- ja johtamiskäytänteiden implementointi

Lyhyt kuvaus

ANKKURI-hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlaisia, matalan kynnyksen toimintamalleja ammattikoululaisten elintapaohjaukseen sekä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja lopettamisen tueksi.

Pääkohderyhmät:

Hankkeen pääkohderyhminä ovat varsinaissuomalaiset ammattikoulua käyvät nuoret ja nuoret aikuiset sekä ammatillisen koulutuksen yhdyspinnalla olevat Varsinais-Suomen kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen asiantuntijat ja vastuuhenkilöt.

Hankkeella tavoitellaan muutosta myös seuraavissa kohderyhmissä: ammattikoulua käyvien varsinaissuomalaisten nuorten (alle 18-vuotiaat) huoltajat, ammattikoulutoimijat, kuten opetushenkilökunta, terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat sekä päättäjät.

Hankkeen toteutus:

ANKKURI-hankkeessa hyödynnetään useita olemassa olevia terveyden edistämisen toimintamalleja ja -menetelmiä.  Toteutuksessa pyritään huomioimaan kohderyhmän osallisuus ja suunniteltavien toimintamallien toiminnalliset lähtökohdat.

Hankkeen toiminnalla on mahdollista kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja – hyvinvoinnin tukemisessa matalan kynnyksen palveluilla on erityinen merkitys. Eri sektorien ja palvelumallien tarjoamassa toisiinsa integroituneessa toiminnassa on kyse yhteisestä huolesta ja palvelun tarpeesta, vastuunotosta ja tätä varten luoduista toimintaedellytyksistä.

Toiminnassa korostuvat kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevan ammatillisen koulutuksen terveyden edistämistyön johtamis- ja yhteistyökäytännöt, erityisesti yhteinen visio ja tavoitteet, sopiminen ja luottamus.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Turun ammattikorkeakoulu Oy
Administrator