Lyhyt kuvaus

Elämänote-ohjelman (2018-2021) verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelman lopuksi 20 hankkeesta koottiin yhteensä 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien teemoina ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat myös tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina.

Tässä kokonaisuudessa ovat mukana Elämänote-toimintamallit Helppo osallistua:  https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/Helppo_osallistua_valmiit.pdf

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kirkkopalvelut ry
Administrator
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr
Administrator
Siskot ja Simot ry
Administrator
Jyväskylän Hoivapalvelut
Administrator
Suomen Asumisen Apu ry.
Administrator
Administrator
Suomen Punainen Risti
Administrator
Administrator
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
TampereMissio ry
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Administrator
Administrator
Pohjois-Savon Kylät ry
Administrator
Pohjois-Savon Kylät ry
Administrator
Pohjois-Savon Kylät ry
Administrator