Lyhyt kuvaus

Elämänote-ohjelman (2018-2021) verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelman lopuksi 20 hankkeesta koottiin yhteensä 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien teemoina ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat myös tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina.

Tässä kokonaisuudessa ovat mukana Elämänote-toimintamallit Helppo osallistua:  https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/Helppo_osallistua_valmiit.pdf

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Savon Kylät ry
Ylläpitäjä
Kirkkopalvelut ry
Ylläpitäjä
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr
Ylläpitäjä
Siskot ja Simot ry
Ylläpitäjä
Jyväskylän Hoivapalvelut
Ylläpitäjä
Suomen Asumisen Apu ry.
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
Suomen Punainen Risti
Ylläpitäjä
Ikäinstituutin säätiö
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
Ikäinstituutin säätiö
Ylläpitäjä
TampereMissio ry
Ylläpitäjä
Ikäinstituutin säätiö
Ylläpitäjä
Ikäinstituutin säätiö
Ylläpitäjä
Ikäinstituutin säätiö
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
Pohjois-Savon Kylät ry
Ylläpitäjä
Pohjois-Savon Kylät ry
Ylläpitäjä