Elämänote-ohjelman (2018-2021) verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelman lopuksi 20 hankkeesta koottiin yhteensä 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien teemoina ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat myös tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina.

Tässä kokonaisuudessa ovat mukana Elämänote-toimintamallit Helppo osallistua:  https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/Helppo_osallistua_valmiit.pdf

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Naiset penkillä.
Toimintamalli
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut

Nainen ja mies läppärin äärellä.
Toimintamalli
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut

Kolme naista puhuu puhelimessa.
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Etäpalvelu
Osallisuus
Ikääntyminen
Kotona asuminen

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -logo
Toimintamalli
Ikääntyminen
Maaseutu
Haja-asutusalue
Hyvinvointi
Yhdenvertaisuus

Kaksi henkilöä katselevat tablettia.
Toimintamalli
Kohtaaminen
Ryhmätoiminta

WhatsApp-sovelluksen käyttöä
Toimintamalli
Ikääntyminen
Elinikäinen oppiminen