Lyhyt kuvaus

Ehkäisevä terveydenhuolto, jota työterveyshuolto tarjoaa työssä käyville, ei toteudu riittävän tehokkaasti työttömien osalta, vaikka tarve ryhmässä on jopa suurempi kuin työssäkäyvällä väestöllä. Asiakkaan sosiaali- ja terveysongelmiin puututaan vasta viiveellä. Varsinkin työttömyyden pitkittyessä asiakkaalla on usein monia eri ongelmia, joita ratkotaan yksi kerrallaan, pahimmillaan kokonaan yhteen sovittamatta asiakkaan palveluja. Asiakkaan saama palvelu ei näin ollen vastaa hänen tarpeeseensa. 

Työkykyhankkeessa kehitetään toimivaa prosessia työttömien sote-palveluille kytkemällä työllisyyskokeilu- ja tulevaisuuden sote-keskushankkeet yhteen.  Tavoitteena on työttömien sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdentaminen entistä paremmin.  

Työkykyhankkeessa rakennetaan työttömien palvelupolku, joka kytkee yhteen työllisyys- ja sote-palvelut. Työttömien palvelupolku tarkoittaa työllisyys- ja sote-palvelujen kokonaisuutta, selkeitä ja sovittuja työtapoja, joiden kautta päästään nopeasti auttamaan työtöntä henkilöä hänen tarpeidensa mukaisesti.  

Tavoitteena on madaltaa kaikkia työllistymistä estäviä ongelmia ja tukea asiakkaan toimintakykyä. 

 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Espoon kaupunki
Administrator