Etelä-Savon hyvinvointialue-Suomen kestävän kasvu ohjelma

Lyhyt kuvaus

Etelä-Savon digitaalinen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkosto ”eSavon soteverkosto ”-hankkeessa rakennetaan alueellista digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa ja edistetään sen käyttöönottoa jo osassa palveluja. Digitaalinen sote-palveluverkosto on sosiaali- ja terveyspalvelut läpileikkaava kokonaisuus, joka monipuolistaa perinteisiä sote-palveluiden asiointimahdollisuuksia tuomalla asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön digitaalisia palveluratkaisuja. Digitaalinen sote-palveluverkosto toimii fyysisen palveluverkon rinnalla hyödyntäen fyysisen palveluverkon henkilöstöresurssia, mutta tarjoten palvelut koko hyvinvointialueelle ajasta ja paikasta riippumattomana ratkaisuna.  

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Administrator