Käyttäjän Taina.Paananen profiilikuva.
Etunimi
Taina
Sukunimi
Paananen
Organisaatio
Etelä-Savon hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

TULSOTE2
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Psykososiaalinen tuki
Verkostot
Moniammatillisuus

Kuvassa rentoutunut nuori
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Päihdepalvelut
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perustason mielenterveyspalvelut

kuvassa on nurmikkotaustalla ihmisten käsiä ringissä
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus
Psykososiaalinen tuki

Eloisan kasvatus- ja perheneuvonta
Toimintamalli
Perhepalvelut
Sosiaalihuolto
Varhainen puuttuminen
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Opiskeluhuolto
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Psykososiaalinen tuki

Lapsi mukaan -kysely
Toimintamalli
Palvelutarve
Sosiaalihuolto
Digitaaliset palvelut
Asiakasosallisuus

Lapsen omaishoidon tuki
Toimintamalli
Omaishoito
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vanhemmuus
Perhepalvelut
Vammaispalvelut

Toimintamalli
Psykososiaalinen menetelmä
Perusterveydenhuolto
Mielenterveys

Toimintamalli
Menetelmä
Psykososiaalinen menetelmä
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Osaaminen

Toimintamalli
Perustason mielenterveyspalvelut
Mielenterveyspalvelut
Koulut
Mielen hyvinvointi
Ennaltaehkäisy

Etelä-Savon perhekeskus
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Sijaishuollon palautepeli
Toimintamalli
Sijaishuolto

Kuva nuotiosta järven rannalla
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalihuolto
Sosiaaliala

Systeeminen työote
Toimintamalli
Lastensuojelu
Vaikuttavuus
Asiakasosallisuus
Asiakaspalaute
Perhepalvelut

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Vastaanotto
Avosairaanhoito

Toimintamalli
Perhepalvelut
Neuvola
Ennaltaehkäisy

Students drawing to the table
Toimintamalli
Oppilaitokset
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Yhteiskehittäminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Etelä-Savon Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointialue

Etelä-Savon perhekeskus -logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Perhepalvelut