Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hanke

Lyhyt kuvaus

Hankkeen päämääränä on vähentää iäkkäiden kaatumistapaturmien esiintyvyyttä tarjoamalla tieteelliseen tietoon ja kokeiltuihin käytäntöihin perustuvia kaatumisten ehkäisyn toimenpiteitä ja toimintamalleja, koulutusta ja työkaluja sekä kunta- että maakuntatason toimintaan.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Suomen Diabetesliitto ry
Administrator