Itä-Lapin seutukunnallinen hyvinvointityö - Järjestöjen yhteistyöelimen (järjestöneuvottelukunta) toiminnan käynnistäminen

Lyhyt kuvaus

Idea on lähtenyt liikkeelle invalidiliiton aluetyöntekijöiden Liisa Pitzenin ja Sanna Saarimaan sekä tutkija Liisa Jurmun kanssa käydyistä keskusteluista. Yleisenä havaintona oli, että vammaisneuvostoissa toiminta maakunnallisessa mittakaavassa ei ole systemaattista. Faktaa kuitenkin on, että systemaattinen toiminta takaa kuulluksi tulemisen sekä paremmat vaikuttamisen mahdollisuudet.

Erään kunnan vammaisneuvoston puheenjohtaja sanoi, että yhteisen tekemisen aika menee lakisääteisten asioiden lausumiseen siinä vaiheessa, kun päätökset on jo tehty. Hänen mielestään lausumista ei edes tarvittaisi, jos vaikuttamistoimielinten olisivat osallisia riittävän aikaisessa vaiheessa aloitetulla yhteisellä suunnittelulla ja toiseksi jos lakia noudatettaisi. 

Tässä prosessissa Invalidiliitto ry:n panostus ja tuki kohdistuu vammaisneuvostojen toiminnan tukemiseen. Muiden vaikuttamistoimielinten, yhdistysten ja järjestöjen tuki tulee High Five -hankkeesta. Prosessin lopputuloksena on toimiva seutukunnallinen järjestöneuvottelukunta tai muu vastaava vaikuttamistoimielinten ja järjestöjen yhteistyöfoorumi.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Itä-Lapin kuntayhtymä
Administrator
Itä-Lapin kuntayhtymä
Administrator
Administrator