Itä-Lapin seutukunnallinen hyvinvointityö - Järjestöjen yhteistyöelimen (järjestöneuvottelukunta) toiminnan käynnistäminen

Idea on lähtenyt liikkeelle invalidiliiton aluetyöntekijöiden Liisa Pitzenin ja Sanna Saarimaan sekä tutkija Liisa Jurmun kanssa käydyistä keskusteluista. Yleisenä havaintona oli, että vammaisneuvostoissa toiminta maakunnallisessa mittakaavassa ei ole systemaattista. Faktaa kuitenkin on, että systemaattinen toiminta takaa kuulluksi tulemisen sekä paremmat vaikuttamisen mahdollisuudet.

Erään kunnan vammaisneuvoston puheenjohtaja sanoi, että yhteisen tekemisen aika menee lakisääteisten asioiden lausumiseen siinä vaiheessa, kun päätökset on jo tehty. Hänen mielestään lausumista ei edes tarvittaisi, jos vaikuttamistoimielinten olisivat osallisia riittävän aikaisessa vaiheessa aloitetulla yhteisellä suunnittelulla ja toiseksi jos lakia noudatettaisi. 

Tässä prosessissa Invalidiliitto ry:n panostus ja tuki kohdistuu vammaisneuvostojen toiminnan tukemiseen. Muiden vaikuttamistoimielinten, yhdistysten ja järjestöjen tuki tulee High Five -hankkeesta. Prosessin lopputuloksena on toimiva seutukunnallinen järjestöneuvottelukunta tai muu vastaava vaikuttamistoimielinten ja järjestöjen yhteistyöfoorumi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Itä-Lapin seutukunnallinen hyvinvointityö - Järjestöjen yhteistyöelimen (järjestöneuvottelukunta) toiminnan käynnistäminen
Lyhyt kuvaus

Idea on lähtenyt liikkeelle invalidiliiton aluetyöntekijöiden Liisa Pitzenin ja Sanna Saarimaan sekä tutkija Liisa Jurmun kanssa käydyistä keskusteluista. Yleisenä havaintona oli, että vammaisneuvostoissa toiminta maakunnallisessa mittakaavassa ei ole systemaattista. Faktaa kuitenkin on, että systemaattinen toiminta takaa kuulluksi tulemisen sekä paremmat vaikuttamisen mahdollisuudet.

Erään kunnan vammaisneuvoston puheenjohtaja sanoi, että yhteisen tekemisen aika menee lakisääteisten asioiden lausumiseen siinä vaiheessa, kun päätökset on jo tehty. Hänen mielestään lausumista ei edes tarvittaisi, jos vaikuttamistoimielinten olisivat osallisia riittävän aikaisessa vaiheessa aloitetulla yhteisellä suunnittelulla ja toiseksi jos lakia noudatettaisi. 

Tässä prosessissa Invalidiliitto ry:n panostus ja tuki kohdistuu vammaisneuvostojen toiminnan tukemiseen. Muiden vaikuttamistoimielinten, yhdistysten ja järjestöjen tuki tulee High Five -hankkeesta. Prosessin lopputuloksena on toimiva seutukunnallinen järjestöneuvottelukunta tai muu vastaava vaikuttamistoimielinten ja järjestöjen yhteistyöfoorumi.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tarkoituksena on vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten kautta kuntalaisen osallisuutta päätöksenteossa, kokeilla kunnittain erilaisia tapoja käynnistää järjestöjen välistä yhteistyötä. 

Tavoitteena on miettiä kunnallisten kokonaisuuksien rinnalla seutukunnallisen vaikuttamistoimielimen toimintaperiaatteita sekä edustajien valintaprosessia. Hankkeen päättyessä Itä-Lapissa on toimintansa aloittava järjestöjen yhteistyön muoto ja mahdollisuus työstää yhteisiä asioita alueellisen päätöksenteon tukena.  

Toimiaika

Kokonaisuutta kehitetään osana High Five -hanketta, joka päätty 31.8.2021. Suunnittelu käynnityy huhtikuussa 2020 ja varsinainen toimintavaihe alkaa syksyllä 2020. Raportointi tapahtuu kesällä ja alkusyksystä 2021.

Toimijat

Mukana olevat organisaatiot

  • Itä-Lapin kuntayhtymän High Five -hankkeen työntekijät
  • Kemijärven kaupunki
  • Pelkosenniemen kunta
  • Posion kunta
  • Sallan kunta
  • Savukosken kunta
  • Invalidiliitto ry
  • Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Tutkijan ja kouluttajan roolissa

  • Liisa Jurmu, Palmicon Oy

 

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Jukka Hakola
Yhteyshenkilön organisaatio
Itä-Lapin kuntayhtymä
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
jukka.hakola@kemijarvi.fi

Tekijä

Jukka Hakola

Luotu

31.03.2020

Viimeksi muokattu

09.04.2020
Itä-Lapin kuntayhtymä

Aihealueet

Demokratia Dialogisuus Budjetointi Fasilitointi ja osallistuminen Elämänlaatu

Ilmiöt

Demokratian murros Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot Osallistuva yksilö Syrjäytyminen