Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille; Tutussa kodissa -kehittämishanke

Tutussa kodissa -kehittämishanke on Kalajoen, Oulun ja Kuusamon yhteishanke, jossa kehitetään joustavan palvelun asumismallia iäkkäille. Tavoitteena on ikäihmisten asumisen ratkaisuja monipuolistava toimintamalli, jossa yhteisöllisyys ja ikäihmisen yksilölliset tarpeet ovat keskiössä.

Tähän kokonaisuuteen liitetään kaikki Tutussa kodissa -kehittämishankkeessa kehitetyt toimintamallit ja pilotoinnit.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille; Tutussa kodissa -kehittämishanke
Lyhyt kuvaus

Tutussa kodissa -kehittämishanke on Kalajoen, Oulun ja Kuusamon yhteishanke, jossa kehitetään joustavan palvelun asumismallia iäkkäille. Tavoitteena on ikäihmisten asumisen ratkaisuja monipuolistava toimintamalli, jossa yhteisöllisyys ja ikäihmisen yksilölliset tarpeet ovat keskiössä.

Tähän kokonaisuuteen liitetään kaikki Tutussa kodissa -kehittämishankkeessa kehitetyt toimintamallit ja pilotoinnit.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tutussa kodissa -kehittämishanke tähtää tulevaisuuteen huomioiden ikääntyneen väestön osuuden kasvun ja sen aiheuttamat palvelujärjestelmään kohdistuvat haasteet. Hankkeessa halutaan mahdollistaa ikäihmisen asuminen tutussa kodissa myös toimintakyvyn heikentyessä ja palvelutarpeen kasvaessa. Olemassa olevia ratkaisuja sovelletaan ja jatkojalostetaan hankkeessa ikäihmisten kotiasumisen mahdollistamiseksi. Tarkoituksena on, että hankkeen tulokset on hyödynnettävissä myös muissa kunnissa ja valtakunnallisesti, painottaen harvaanasuttuja alueita ja keskustataajamia.

 

Toimiaika

Tutussa kodissa -kehittämishanke on käynnissä.

Hankeaika on 10/2021-12/2022.

Toimijat

Asiakkaat, kuntalaiset, ammattilaiset, organisaatiot ja hyvinvointiverkostot.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Iina Aro
Yhteyshenkilön organisaatio
Kalajoen kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
iina.aro@kalajoki.fi

Tekijä

Iina Aro

Luotu

05.11.2021

Viimeksi muokattu

19.11.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tutussa kodissa -kehittämishanke on yksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -hankkeista (JOPA), joita toteutetaan viidellä eri alueella Suomessa. Hankekokonaisuus on osa kansallista ikäohjelmaa ja sillä toteutetaan myös hallitusohjelmaa sekä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. Laatusuosituksessa painotetaan ikäystävällisyyden huomioimista asuinalueiden suunnittelussa ja olemassa olevien asuinympäristöjen kehittämisessä sekä ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen toteuttamista, kuten välimuotoinen ja yhteisöllinen asuminen.

Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus kehittämishankkeessa ikäihmisten osalta on todettu tarve lisätä asumisen vaihtoehtoja tavallisen asumisen ja tehostetun palveluasumisen välimaastoon. Alustavien RAI-arviointien analyysien pohjalta on tunnistettu tehostetussa palveluasumisessa olevan tällä hetkellä asiakkaita, joiden palvelutarve ei tehostettua palveluasumispalvelua edellyttäisi. Tarjolla tulisi olla monimuotoisempia asumisen vaihtoehtoja tehostetun palveluasumisen lisäksi.

Päämäärä ja päätavoite

Tutussa kodissa -kehittämishankkeen päätavoitteena on kehittää ja luoda sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumisratkaisuja, joissa toteutuu joustavan palvelun toimintamalli. Tavoitteena on uuden joustavan palvelun asumismallin avulla mahdollistaa ikäihmisten yhteisöllinen ja itsenäinen asuminen omassa kodissaan lähellä palveluja elämän loppuun saakka. Turvallisen ja itsenäisen kotona asumisen kehittämisessä hyödynnetään hyvinvointiteknologian ja digipalvelujen tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että ikäihmisen ikäystävällinen asuinympäristö on kodikas, viihtyisä, esteetön ja turvallinen, jossa kannustetaan osallisuuteen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä ylläpitämiseen. Ikäystävällisessä asuinympäristössä asumispalvelut ovat laadukkaita ja siellä on asiakkaan tarpeita vastaava henkilöstö.

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

1) Hankkeen tuotoksena on syntynyt ikäystävällisiä sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumisen ratkaisuvaihtoehtoja, joissa toteutetaan joustavan palvelun toimintamallia. 

2) Yhtenäinen ja toimiva asiakas- ja palveluohjaus, jolla varmistetaan asiakkaan yksilölliset tarpeet myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Asiakas voi asua omassa tutussa kodissaan elämän loppuun asti.

3) RAI-arviointien hyödyntäminen laajasti asiakkaiden tarpeita arvioitaessa, omavalvonnassa ja johtamisessa sekä muiden työvälineiden hyödyntäminen asiakkaiden palvelutarpeita vastaavia resursseja arvioitaessa.

4) Digiystävällisyys kasvaa, digitaalisten välineiden ja teknologian hyödyntäminen on lisääntynyt.

5) Monituottajuuden hyödyntäminen, asiakkaiden käytössä on palveluseteli.

6) Hanke edistää ikääntyneiden osallisuutta sekä tukee ikääntyneiden toimintakyvyn edistämistä ja ylläpitämistä.

7) Selvitetty tulevaisuuden tavoitetila monituottajaisen joustavan palvelun asumiselle.

 

Aihealueet

Kotona asuminen