Kotona asuminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkeautomaattien prosessissa kuvataan lääkeautomaattien eri toiminnot sekä roolit Keusoten kotihoidossa. Prosessissa kuvataan mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Perhehoito
Ennaltaehkäisy
Kotona asuminen
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TulKoti-hankkeessa on tarkoitus luoda ja ottaa käyttöön asiakaslähtöinen ja yhtenäinen perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten toimintamalli Pohjois-Savoon.

Themes
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen
Blogikirjoitus
Ingress

Hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa yhä enemmän.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon asiakas voi osallistua virtuaalisesti kuvapuhelimen kuntouttaviin ja toimintakykyä ylläpitäviin ohjelmiin ja ryhmiin sekä pitää yhteyttä läheisiinsä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etäluettavaa verenpainemittaria testattiin yhdellä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kotihoitoalueella KOHTI-Hankkeessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Kuntoutus
Kotihoito
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakastyypit on luotu kuvaamaan, minkälaista tuen tarvetta asiakas tarvitsee kuvapuhelinohjelmaan ilmoittautumiseen, vastaamiseen ja ohjelmaan osallistumiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Kuntoutus
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan fyysisten ryhmien tasokuvaukset Tampereen kotikuntoutuksen etäkuntoutuspalveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eteisvärinä voi aiheuttaa aivoinfarktin. Kotihoito seuloo eteisvärinää asiakaskäynnin yhteydessä mittalaitteen ja sovelluksen avulla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Toimintakyky
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelutarpeita arvioitaessa kotihoito selvittää, voitaisiinko asiakkaan tarpeisiin vastata etähoidon teknologioilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Kotihoito
Etäpalvelu
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointiteknologian käyttöönoton edistämisessä on olennaista hyödyntää tiedolla johtamista.