Kotona asuminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneiden kotihoidossa pilotoitiin vuoden 2023 aikana Axitare lääkeautomaattien käyttöä. Lääkeautomaatti on tehokas investointi,​ joka maksaa tulosten mukaan itsensä tehokkaasti takaisin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Nivala
Haapajärvi
Pyhäjärvi
Ylivieska
Aihealueet
Yhdenvertaisuus
Kotona asuminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen toiminnan aikana alueelle on luotu toimintamalli, jonka avulla pystytään parantamaan asumisen hallinnassa vaikeuksiin ajautuvien asukkaiden asumistaitoja ja elämäntilanteita sekä ennaltaeh

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Uudellamaalla suunniteltava ja käyttöönotettava kaatumisten ehkäisyn toimintamalli, joka perustuu maailmansuosituksiin ja sisältää riskinarvioinnin lisäksi omahoitopolun.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Moniammatillisuus
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Prosessien kehittäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koti- ja asumispalveluiden asiantuntijat, RAI tiimi sekä vastuualueen pilottiyksiköt kehittivät kaatumisen ehkäisyn toimintamallin sekä Kaatumisen ehkäisy - ja Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet henk

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suunnitelma ikääntyneiden digitaalisesta palvelukeskuksesta, jotta pystytään vastaamaan toimintaympäristön muutoksista johtuvaan tarpeeseen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keusoten valitussa kotihoitoyksikössä säännöllisen kotihoidon asiakkailla pilotoitiin Suvanto Care -sensoriteknologiaa, jonka käytön tavoitteena oli arvioida, tuoko teknologia lisätietoa ja tukea a

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelua toteuttavassa Arki-tiimissä oli pilotoitavana Vivago DOMI -aktiivisuusranneke, jonka käytön tavoitteena oli arvioida, tuoko valittu teknologia lisätietoa ja tuke

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etäpäivätoiminnan toimintamallin kuvaamisen ja käyttöönoton tavoitteena oli yhtenäistää Keusoten tarjoaman etäpäivätoiminnan toimintatapa ja yhdenvertaistaa asiakkaiden arviointiin käytettävää mitt

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto
Kuntoutus
Monialaisuus
Kotona asuminen
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osastokuntoutuksen keskeiset toimintamallit: toimintakyvyn arviointi, toimintakyvyn edistämisen osastojakson aikana, kotikuntoisuuden tunnistaminen ja kotiutuminen ja jatkokuntoutustarpeen tunnista

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhuspalvelut
Ravitsemus
Ryhmätoiminta
Kotona asuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminta tarjoaa ikääntyneille ryhmämuotoista ravitsemusohjausta ikääntyneille tyypillisiin ravitsemushaasteeseen.