LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TUOTTAMAT LAADUKAS LÄÄKEINFORMAATIO -MATERILAALIT

 

Kaikki materiaalit löydät myös Fimean verkkosivuilta!

MATERIAALIT LÄÄKKEIDEN KÄYTTÄJILLE

Potilaan lääkehoidon tarkistuslista

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas ja sen erikieliset tiivistelmät

MATERIAALIT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

Laadukkaan lääkeinformaation kriteerit 

 Lähteet:

Kansallinen suositus: Lääkehoidon teoriaosaamisen varmistaminen

Potilaan lääkehoidon tarkistuslista

Kuvaus terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja pitkäaikaissairaan roolista lääkehoitoprosessissa

Lääkitystiedon ajantasaistamisen muistilista - terveydenhuollon ammattilaisen tueksi

Potilaan osallistumisen tarkastuslista rationaalisen lääkehoidon tutkijalle

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääketiedon lähteet ja työkalut 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valmentaminen lääkkeenkäyttäjäkeskeiseen lääkehoidon toteutukseen

​​​​​Yhteenveto käytössä olevista tai kokeilluista yhteistyömalleista apteekkien ja muun terveydenhuollon välillä

Lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuus: Katsaus  Hämeen-Anttila K, Aarnio H, Airaksinen M, Ojala R, Pohjanoksa-Mäntylä M. Dosis 1: 70–88, 2019

TILAISUUKSIEN TALLENTEET


Iäkkään tukena yhteisellä lääkehoidon polulla. Lääkeinformaatiofoorumi 2.11.2023

Toimiva lääkehoito työikäisten arjessa – sitoutumisen haasteina vuorovaikutus ja hoitoväsymys. Lääkeinformaatiofoorumi 3.11.2022

Digitaaliset palvelut nuorten turvallisen lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatiofoorumi 28.10.2021

AVOIMET TILAISUUDET


VUONNA 2024:

Lääkehoidon päivä on joka päivä. Kansallinen Lääkehoidon päivän webinaari 14.3.2024 (Tallenne katsottavissa saman linkin takaa kevään 2024.)

VUONNA 2023:

Lääkeinformaatiofoorumi 2023: Iäkkään tukena yhteisellä lääkehoidon polulla 2.11.2023 klo 9.00-10.20

Lääkehoidon päivä 2023: Lääkehoidon avaimet - sujuvuutta lääkehoiotpolullesi 16.3.2023

VUONNA 2022

Lääkehoidon päivä 2022: Lääkehoitosi digiajassa -webinaari 17.3.2022

Toimiva lääkehoito työikäisten arjessa – sitoutumisen haasteina vuorovaikutus ja hoitoväsymys - Lääkeinformaatiofoorumi 3.11.2022

Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi IV 2022, 11.11.2022

Liitteet