icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto
Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Strategiset tavoitteet vuosille 2021‒2026 ovat:

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen. 

Lääkeinformaatiostrategiaa toteuttamaan on perustettu omat ryhmät jokaisen neljän strategisen tavoitteen alle. Jokainen työryhmä edistää tavoitteen alle koottuja toimenpiteitä.

Lisäksi verkostossa toimii "Tutkimus ja seuranta" -työryhmä ja Lääkealan viestijät. Fimean johtama koordinaatioryhmä johtaa koko verkoston työtä.

Tavoitteiden lisäksi strategiaan on kirjattu 26 toimenpidettä, joita Lääkeinformaatioverkoston työryhmät edistävät.

Toimiaika

Strategiakausi on 2021–2026, mikä jaetaan kahteen kolmivuotiseen toimikauteen 2021–2023 ja 2024–2026. Toimikausien välissä ja koko strategiakauden lopussa strategian toteutumista ja verkoston toteuttamia toimenpiteitä arvioidaan.

Toimijat

Kansallisessa Lääkeinformaatioverkostossa on mukana julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita, esimerkiksi potilasjärjestöjä, ammattiliittoja, yhdistyksiä, yrityksiä sekä valtion laitoksia. Mukana on kaikkiaan 65 eri organisaatiota ja ja noin 160 henkilöä.

Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän jäsenet (ja varajäsenet) toimikaudella 2021-2023:

Sari Kujala, puheenjohtaja, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Päivi Kiviranta, sihteeri (Katri Hämeen-Anttila), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Katri Makkonen, SOSTE Suomen sosiaaali ja terveys ry (Minna Anttonen, Suomen Syöpäpotilaat ry)
Jorma Komulainen (Annikka Kalliokoski), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Charlotta Sandler (Henna Kyllönen), Suomen Apteekkariliitto
Annika Koivisto (Heikki Virkkunen), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tiina Mäkelä, Terveysalan AMK-verkosto; Laurea-ammattikorkeakoulu (Hannele Tyrväinen, Terveysalan AMK-verkosto; Jyväskylän AMK)                                 

Työryhmien edustajat:                                                                                              

Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle:
Sari Viinikainen, Tehy ry (Kirsi Juurinen, Keski-Suomen keskussairaala)

Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen:
Tarja Pajunen, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus (Katja Knuuti, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)

Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua:
Essi Kariaho, Lääketietokeskus (Roosa Kekki, Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen:
Katri Melto-Ojalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Sanna Passi, Suomen Farmasialiitto)

Tutkimus ja seuranta:
Hanna Tolonen, HUS Apteekki (Samuli Tsupari, Vammaisten Lasten ja Nuorten tukisäätiö (VAMLAS))

Lääkealan viestijät:
Petra Tirkkonen, Lääketeollisuus ry (Ilona Niittynen, HUS-Apteekki)

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Kiviranta
Yhteyshenkilön organisaatio
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.kiviranta@fimea.fi

Luotu

14.12.2020

Viimeksi muokattu

09.07.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 tuo näkyväksi lääkkeen käyttäjän osallisuuden ja osallisuuden varmistamisen oman lääkehoitonsa toteutuksessa. Ajantasainen tieto lääkkeen käyttäjän käyttämistä lääkkeistä, luotettava lääkeinformaatio ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon osaaminen ovat pohja turvallisen lääkehoidon toteutumiselle, jossa lääkkeen käyttäjä ja/tai hänen valtuuttamansa läheinen ovat osa hänen hoitoonsa osallistuvaa tiimiä.

Strategiset tavoitteet vuosille 2021‒2026 ovat:

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen. 
Päämäärä ja päätavoite

Vuoden 2026 loppuun mennessä järkevää lääkehoitoa edistetään Suomessa luotettavan lääkeinformaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja lääkkeen käyttäjien välisessä tiiviissä yhteistyössä, jossa lääkkeen käyttäjien ja/tai heidän valtuuttamiensa läheisten osallisuus on varmistettu.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston tunnistamat toimenpiteet on kirjattu Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansalliseen lääkeinformaatiostrategiaan 2021‒2026.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän kokousmuistiot

1/2021 Järjestäytymiskokous 18.2.2021

2/2021 Kokous 20.4.2021

3/2021 Kokous 15.6.2021 - Kokouksessa hyväksytty kaksi aiepaperia (liitteenä).

4/2021 Kokous 2.9.2021

Liitetiedostot ja linkit
Luotettavan lääketiedon puolesta Lääkeinformaatioverkoston logo

Aihealueet

Lääkehuolto Potilasturvallisuus Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Tiede ja tutkimus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön