Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallista lääkeinformaatiostrategiaa 2021‒2026.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto
Lyhyt kuvaus

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallista lääkeinformaatiostrategiaa 2021‒2026.

Toimiaika

Strategiakausi on 2021-2026, mikä jaetaan kahteen kolmivuotiseen toimikauteen 2021-2023 ja 2024-2026. Toimikausien välissä ja koko strategiakauden lopussa strategian toteutumista ja verkoston toteuttamia toimenpiteitä arvioidaan.

Toimijat

Julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita esimerkiksi potilasjärjestöjä, ammattiliittoja, yhdistyksiä, yrityksiä sekä valtion laitoksia.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Kiviranta
Yhteyshenkilön organisaatio
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.kiviranta@fimea.fi

Luotu

14.12.2020

Viimeksi muokattu

15.12.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 tuo näkyväksi lääkkeen käyttäjän osallisuuden ja osallisuuden varmistamisen oman lääkehoitonsa toteutuksessa. Ajantasainen tieto lääkkeen käyttäjän käyttämistä lääkkeistä, luotettava lääkeinformaatio ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon osaaminen ovat pohja turvallisen lääkehoidon toteutumiselle, jossa lääkkeen käyttäjä ja/tai hänen valtuuttamansa läheinen ovat osa hänen hoitoonsa osallistuvaa tiimiä.

Strategiset tavoitteet vuosille 2021‒2026 ovat:

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen. 
Päämäärä ja päätavoite

Vuoden 2026 loppuun mennessä järkevää lääkehoitoa edistetään Suomessa luotettavan lääkeinformaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja lääkkeen käyttäjien välisessä tiiviissä yhteistyössä, jossa lääkkeen käyttäjien ja/tai heidän valtuuttamiensa läheisten osallisuus on varmistettu.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston tunnistamat toimenpiteet on kirjattu Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansalliseen lääkeinformaatiostrategiaan 2021‒2026. (Strategia liitetään sivuille alkvuodesta 2021.)

Luotettavan lääketiedon puolesta Lääkeinformaatioverkoston logo

Aihealueet

Lääkehuolto Potilasturvallisuus Terveydenhuolto Sosiaalihuolto

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön