Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallista lääkeinformaatiostrategiaa 2021‒2026.

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelmaan 2024-2026 on koottu yhteen toimikauden 2024–2026 tavoitteet, verkoston kokoonpano, toimenpiteet ja toimenpiteiden toteuttamiseksi suunnitellut kehittämisprojektit.

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelmaan 2021-2023 on koottu yhteen toimikauden 2021–2023 tavoitteet, verkoston kokoonpano, toimenpiteet ja toimenpiteiden toteuttamiseksi suunnitellut kehittämisprojektit.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto
Lyhyt kuvaus

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallista lääkeinformaatiostrategiaa 2021‒2026.

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelmaan 2024-2026 on koottu yhteen toimikauden 2024–2026 tavoitteet, verkoston kokoonpano, toimenpiteet ja toimenpiteiden toteuttamiseksi suunnitellut kehittämisprojektit.

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelmaan 2021-2023 on koottu yhteen toimikauden 2021–2023 tavoitteet, verkoston kokoonpano, toimenpiteet ja toimenpiteiden toteuttamiseksi suunnitellut kehittämisprojektit.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Strategiset tavoitteet vuosille 2021‒2026 ovat:

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen. 

Lääkeinformaatiostrategiaa toteuttamaan on perustettu omat ryhmät jokaisen neljän strategisen tavoitteen alle. Jokainen työryhmä edistää tavoitteen alle koottuja toimenpiteitä.

Lisäksi verkostossa toimii "Tutkimus ja seuranta" -työryhmä ja Lääkealan viestijät. Fimean johtama koordinaatioryhmä johtaa koko verkoston työtä.

Tavoitteiden lisäksi strategiaan on kirjattu 26 toimenpidettä, joita Lääkeinformaatioverkoston työryhmät edistävät.

Toimiaika

Strategiakausi on 2021–2026, mikä jaetaan kahteen kolmivuotiseen toimikauteen 2021–2023 ja 2024–2026. Toimikausien välissä ja koko strategiakauden lopussa strategian toteutumista ja verkoston toteuttamia toimenpiteitä arvioidaan.

Toimijat

Kansallisessa Lääkeinformaatioverkostossa on mukana julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita, esimerkiksi potilasjärjestöjä, ammattiliittoja, yhdistyksiä, yrityksiä sekä valtion laitoksia. Mukana on kaikkiaan 65 eri organisaatiota ja ja noin 160 henkilöä.

Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän jäsenet (ja varajäsenet) toimikaudella 2024-2026:

Piia Vuorela, puheenjohtaja, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Päivi Kiviranta, sihteeri (Heidi Mikkola), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Jenni Tamminen-Sirkiä, Suomen Syöpäpotilaat ry (varajäsen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry) 
Raija Sipilä (Annikka Kalliokoski), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Inka Puumalainen (Henna Kyllönen), Suomen Apteekkariliitto
Johanna Palvimo (Heikki Virkkunen), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tiina Mäkelä, Terveysalan AMK-verkosto; Laurea-ammattikorkeakoulu (Hannele Tyrväinen, Terveysalan AMK-verkosto; Jyväskylän AMK)                                 

Työryhmien edustajat:                                                                                              

Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle:
(Kirsi Juurinen, Keski-Suomen keskussairaala)

Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen:
Tarja Pajunen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer (Katja Knuuti, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)

Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua:
Essi Kariaho, Pharmaca Health Intelligence OY

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen:
Katri Melto-Ojalainen, Etelä-Karjalan hyvinvointialuea (Sanna Passi, Suomen Farmasialiitto)

Tutkimus ja seuranta:
Emma Aarnio, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos

Lääkealan viestijät:
Elisa Nordvall, Pharmaca Health Intelligence OY

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Kiviranta
Yhteyshenkilön organisaatio
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.kiviranta@fimea.fi

Luotu

14.12.2020

Viimeksi muokattu

03.05.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 tuo näkyväksi lääkkeen käyttäjän osallisuuden ja osallisuuden varmistamisen oman lääkehoitonsa toteutuksessa. Ajantasainen tieto lääkkeen käyttäjän käyttämistä lääkkeistä, luotettava lääkeinformaatio ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon osaaminen ovat pohja turvallisen lääkehoidon toteutumiselle, jossa lääkkeen käyttäjä ja/tai hänen valtuuttamansa läheinen ovat osa hänen hoitoonsa osallistuvaa tiimiä.

Strategiset tavoitteet vuosille 2021‒2026 ovat:

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen. 
Päämäärä ja päätavoite

Vuoden 2026 loppuun mennessä järkevää lääkehoitoa edistetään Suomessa luotettavan lääkeinformaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja lääkkeen käyttäjien välisessä tiiviissä yhteistyössä, jossa lääkkeen käyttäjien ja/tai heidän valtuuttamiensa läheisten osallisuus on varmistettu.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston tunnistamat toimenpiteet on kirjattu Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansalliseen lääkeinformaatiostrategiaan 2021‒2026.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien kokoukset

1/2023 Kokous 31.8.2023

1/2022 Kokous 6.9.2022 

Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän kokousmuistiot

VUOSI 2024:

1/2024 Kokous 11.3.2024 - Kokouksessa hyväksytty kaksi aiepaperia (alla)

VUOSI 2023:

1/2023 Sähköpostikokous - Kokouksessa hyväksytty aiepaperi

2/2023 Kokous 14.3.2023 - Kokouksessa hyväksytty aiepaperi

3/2023 Kokous 26.5.2023 - Kokouksessa hyväksytty aiepaperi

4/2023 Kokous 19.9.2023 - Kokouksessa hyväksytty kaksi aiepaperia (alla)

5/2023 Sähköpostikokous 6.11.2023 - Kokouksessa hyväksytty kysely Lääkeinformaatioverkostolle

6/2023 Kokous 12.12.2023 - Kokouksessa hyväksytty kaksi aiepaperia (alla)

VUOSI 2022:

1/2022 Kokous 25.1.2022 - Kokouksessa hyväksytty aiepaperi.

2/2022 Kokous 29.3.2022 - Kokouksessa hyväksytty kaksi aiepaperia.

3/2022 Kokous 27.9.2022

4/2022 Kokous 24.11.2022

VUOSI 2021:

1/2021 Järjestäytymiskokous 18.2.2021

2/2021 Kokous 20.4.2021

3/2021 Kokous 15.6.2021 - Kokouksessa hyväksytty kaksi aiepaperia.

4/2021 Kokous 2.9.2021

5/2021 Sähköpostikokous 15.-20.9.2021

6/2021 Sähköpostikokous 8.-17.10.2021 - Kokouksessa hyväksytty aiepaperi.

7/2021 Kokous 25.11.2021 - Kokouksessa hyväksytty kaksi aiepaperia.

 

 

Liitetiedostot ja linkit