Verkon vapaaehtoistoiminnassa on käytössä kertaluonteisen avun malli. Kertaluonteisen avun malli tarkoittaa sitä, että asiakkaan luona käyvä vapaaehtoinen vaihtuu viikoittain. Vapaaehtoinen sitoutuu kerrallaan vain yhteen avustustilanteeseen, eikä sitoudu vain yhteen asiakkaaseen. Asiakkaiden kanssa on sovittu tietty päivä ja kellonaika, ja vapaaehtoiset ottavat keikkoja omien aikataulujensa mukaan. Työntekijän vastuulla on, että kaikille asiakkaille järjestetään luvatut vapaaehtoiset.

Perinteisessä ystäväpalvelussa avustettava ja avustaja sopivat tapaamiset itsenäisesti ilman työntekijän apua. Kertaluonteisen mallin mukaan toteutetussa vapaaehtoistoiminnassa avunvälityksen koordinaattori järjestää jokaisen viikoittaisen apukerran yksilöllisesti. Verkon vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit järjestävät avustajan viikoittain n. 30-35 pyydettyyn avustustilanteeseen. Avut voivat olla seurustelua, asiointi- tai harrastusapua, ulkoilua, saattamista lääkäriin tai sairaalaan, kotimiesapua tai pientä remppa-apua, kuten lampun tai paristojen vaihtoa.

Mallissa koordinaattori soittaa aina keikkaa edeltävänä päivänä asiakkaalle ja varmistaa avun ja ajan sekä ilmoittaa, kuka vapaaehtoinen on tulossa. Tämä lisää asiakkaiden turvallisuudentunnetta. Samalla myös työntekijä saa varmistuksen sovitusta keikasta ja asiakkaan tilanteesta, mikä edesauttaa sitä, ettei vapaaehtoisille tule hukkareissuja.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.