Verkon vapaaehtoistoiminnassa on käytössä kertaluonteisen avun malli. Kertaluonteisen avun malli tarkoittaa sitä, että asiakkaan luona käyvä vapaaehtoinen vaihtuu viikoittain. Vapaaehtoinen sitoutuu kerrallaan vain yhteen avustustilanteeseen, eikä sitoudu vain yhteen asiakkaaseen. Asiakkaiden kanssa on sovittu tietty päivä ja kellonaika, ja vapaaehtoiset ottavat keikkoja omien aikataulujensa mukaan. Työntekijän vastuulla on, että kaikille asiakkaille järjestetään luvatut vapaaehtoiset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kertaluonteisen avun malli
Lyhyt kuvaus

Verkon vapaaehtoistoiminnassa on käytössä kertaluonteisen avun malli. Kertaluonteisen avun malli tarkoittaa sitä, että asiakkaan luona käyvä vapaaehtoinen vaihtuu viikoittain. Vapaaehtoinen sitoutuu kerrallaan vain yhteen avustustilanteeseen, eikä sitoudu vain yhteen asiakkaaseen. Asiakkaiden kanssa on sovittu tietty päivä ja kellonaika, ja vapaaehtoiset ottavat keikkoja omien aikataulujensa mukaan. Työntekijän vastuulla on, että kaikille asiakkaille järjestetään luvatut vapaaehtoiset.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Perinteisessä ystäväpalvelussa avustettava ja avustaja sopivat tapaamiset itsenäisesti ilman työntekijän apua. Kertaluonteisen mallin mukaan toteutetussa vapaaehtoistoiminnassa avunvälityksen koordinaattori järjestää jokaisen viikoittaisen apukerran yksilöllisesti. Verkon vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit järjestävät avustajan viikoittain n. 30-35 pyydettyyn avustustilanteeseen. Avut voivat olla seurustelua, asiointi- tai harrastusapua, ulkoilua, saattamista lääkäriin tai sairaalaan, kotimiesapua tai pientä remppa-apua, kuten lampun tai paristojen vaihtoa.

Mallissa koordinaattori soittaa aina keikkaa edeltävänä päivänä asiakkaalle ja varmistaa avun ja ajan sekä ilmoittaa, kuka vapaaehtoinen on tulossa. Tämä lisää asiakkaiden turvallisuudentunnetta. Samalla myös työntekijä saa varmistuksen sovitusta keikasta ja asiakkaan tilanteesta, mikä edesauttaa sitä, ettei vapaaehtoisille tule hukkareissuja.

Mallissa on paljon hyviä puolia niin asiakkaille kuin vapaaehtoisille. Vapaaehtoisen vaihtuminen takaa, että asiakkaan sosiaalinen verkosto laajenee tuttavapiirin kasvaessa. Samalla myös vapaaehtoinen tutustuu moniin ihmisiin. Vaihtuvuus takaa myös sen, ettei synny riippuvuussuhteita. Vapaaehtoiset voivat hyvällä omallatunnolla esimerkiksi pitää lomaa vapaaehtoistoiminnasta, kun he tietävät, ettei esimerkiksi asiakkaan viikoittainen kaupassa käynti jää väliin sen takia. Niin asiakkaalle kuin vapaaehtoisellekin on lisäksi mukavaa, että elämäntarinan pääsee kertomaan aina tuoreille korville.

Vapaaehtoinen hyötyy mallista niin, että sitoutuminen helpottuu, kun toiminnassa voi olla mukana täysin omien aikataulujen ja kiinnostuksen mukaan. Kun toiminta on oikeasti täysin vapaaehtoista, ovat vapaaehtoiset motivoituneempia ja he myös sitoutuvat toimintaan paremmin sekä toimivat vapaaehtoisina pidempään.

Vastavuoroisuus on tärkeää asiakkaan sekä vapaaehtoisen kannalta. Tavoitteena on, että kumpikin osapuoli saa arkeensa mielekkyyttä ja iloa. Enemmistö Verkon vapaaehtoisista on eläkeläisiä.  He saavat toiminnasta rytmiä arkeen ja uusia ystäviä muista vapaaehtoisista. Vapaaehtoiset kokevat tärkeäksi kuulua porukkaan ja hyvänä, että Verkon toiminta on yhteisöllistä.

Toimiaika

Kokonaisuus on ollut käytössä 30 vuotta, vuodesta 1993.

Toimijat

Mallin ovat kehittäneet Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry:n työntekijät jo toiminnan alkuvaiheessa n. 30 vuotta sitten.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Tiina Virnes
Yhteyshenkilön organisaatio
Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tiina.virnes@yst.net

Tekijä

Tanja Juvani

Luotu

10.06.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Asiakkaiden moninaiset muuttuvat tilanteet ja tarpeet edellyttävät jatkuvaa päivittäistä yhteydenpitoa kotihoidon työtekijöihin sekä asiakasohjaukseen, joiden kautta julkiset palvelut tuodaan asiakkaan kotiin. Jos asiakkaalla ei ole kotihoidon asiakkuutta, palvelujen piiriin neuvominen on vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tehtävä.

Koordinaattori välittää ammattilaisille vapaaehtoisten tuomia tietoja, esimerkiksi kotiin tuotettavien palvelujen riittämättömyydestä, kodin muutostöiden ja esteettömyyden sekä apuvälineiden tarpeesta, silloin kun asiakas tai hänen lähipiirinsä eivät siihen pysty. Koordinaattorin roolina on toimia viestinviejänä ja huolehtia, että asiakkaan ääni kuuluu, sekä tiedottaa, mitä asiakas tarvitsee, jotta julkisen sektorin toimijat voivat toteuttaa sen. Toiminnassa on huolehdittava kotiin tuottavien palvelujen aikataulutuksesta siten, että kodin ulkopuolelle pääseminen, sosiaaliset suhteet ja oman elämän hallinta mahdollistuvat. Samalla mahdollistetaan asiakkaalle arvokas ihmisarvoinen elämä ja kokemus oman elämän hallinnasta.

Päämäärä ja päätavoite

Kertaluonteisen avun malli on perinteistä ystäväpalvelua raskaampi malli organisaatiolle ja työntekijälle. Kertaluonteisessa avunvälityksen mallissa jokainen asiakkaan ja vapaaehtoisen kohtaaminen sovitetaan erikseen, mikä vaatii työntekijältä molempien osapuolien tarkkaa tuntemista. Koordinaattorin on tunnettava asiakkaiden elämäntilanteet, apuvälineet ja terveydentila, jotta hän pystyy valmentamaan keikalle lähtevän vapaaehtoisen tarpeellisilla tiedoilla ja siten edesauttamaan keikan onnistumista. Koordinaattori tuntee hyvin myös vapaaehtoisen, mistä on hyötyä asiakkaallekin. Vastavuoroisuus toteutuu, kun vapaaehtoinen saa keikan onnistumisesta toiminnan ilon ja asiakas saa keikasta tarvitsemansa avun ja myös iloisen mielen.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoitteena on asiakkaan ihmisarvoinen elämä ja kokemus oman elämän hallinnasta. Ajatuksena on. etä sekä asiakas että vapaaehtoinen saavat avunvälityskeikasta vastavuoroisen ilon kokemuksen. Myös vapaaehtoinen saa toiminnan avulla merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksen. Kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminta täydentää julkisia palveluja.