Kuntalaisten osallisuuden arviointi -kunnan näkökulma

Tarkoitus on kehittää kunnissa tehtävän kuntalaisten osallisuuden edistämisen vaikuttavuuden arviointia. Osallisuutta voidaan arvioida toisaalta yksilön kokemuksena ja toisaalta organisaation tasolla, miten eri toiminnot ja palvelut onnistuvat edistämään osallisuutta. Tässä kokonaisuudessa osallisuutta tarkastellaan nimenomaan kuntaorganisaation näkökulmasta: millaisia osallistumismahdollisuuksia kunnat tarjoavat kuntalaisille osallisuuden vahvistamiseen niin päätösten valmistelussa kuin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä ja miten kunnissa voitaisiin arvioida osallisuustoiminnan vaikuttavuutta.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.