Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä sote- rakenneuudistushankkeissa jatketaan ja vahvistetaan maakunnan palveluiden kehittämistä entistä asiakaslähtöisempään, tehokkaampaan ja vaikuttavampaan suuntaan.Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Kymsoten sote - rakenneuudistushanke nivoutuu tiiviisti osaksi Kymsoten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella. 
Tavoitteena on tukea Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää järjestämistehtävän lainsäädännöllisten reunaehtojen täyttämisessä ja järjestämistehtävään liittyvässä tukikyvykkyyksiin kuuluvassa toiminnan kehittämisessä, ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevia uudistamisen johto-, ohjaus- ja koordinaatiotehtäviä.
 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.