Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä sote- rakenneuudistushankkeissa jatketaan ja vahvistetaan maakunnan palveluiden kehittämistä entistä asiakaslähtöisempään, tehokkaampaan ja vaikuttavampaan suuntaan.Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Kymsoten sote - rakenneuudistushanke nivoutuu tiiviisti osaksi Kymsoten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella. 
Tavoitteena on tukea Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää järjestämistehtävän lainsäädännöllisten reunaehtojen täyttämisessä ja järjestämistehtävään liittyvässä tukikyvykkyyksiin kuuluvassa toiminnan kehittämisessä, ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevia uudistamisen johto-, ohjaus- ja koordinaatiotehtäviä.
 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kymenlaakson rakenneuudistus
Lyhyt kuvaus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä sote- rakenneuudistushankkeissa jatketaan ja vahvistetaan maakunnan palveluiden kehittämistä entistä asiakaslähtöisempään, tehokkaampaan ja vaikuttavampaan suuntaan.Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Kymsoten sote - rakenneuudistushanke nivoutuu tiiviisti osaksi Kymsoten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella. 
Tavoitteena on tukea Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää järjestämistehtävän lainsäädännöllisten reunaehtojen täyttämisessä ja järjestämistehtävään liittyvässä tukikyvykkyyksiin kuuluvassa toiminnan kehittämisessä, ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevia uudistamisen johto-, ohjaus- ja koordinaatiotehtäviä.
 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kymsoten hallinnoiman Kymenlaakson Sote -rakenneuudistushankkeen tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, palveluverkkoa koskevaan toimeenpanosuunnitelmaan, palveluketjujen ja kokonaisuuksien määrittelyyn, palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tie-dolla johtamiseen, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021

Toimijat

Kymenlaakson pelastuslaitos Kympe

Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI

HUS-ERVA

PATA - hanke (hallinnoijana Vaasan shp)

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Lauri Lehto
Yhteyshenkilön organisaatio
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
lauri.lehto@kymsote.fi

Luotu

17.09.2020

Viimeksi muokattu

20.10.2020

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa