LUMO - Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti Itä- ja Keski-Suomessa (2020-22) osana lastensuojelun monialaista kehittämistä

Lyhyt kuvaus

LUMO-hankkeen perustehtävänä on edistää lastensuojelun apua tarvitsevien ja heitä auttavien ihmisten yhteistyötä. Kehittämistyön lähtökohtana on parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan. LUMOn kehittämiskohteita ovat monialaisen ja monitoimijaisen työn lisääminen, monialaisten yhteistyörakenteiden luominen ja käynnistäminen sekä systeemisen toimintamallin mukaisen työskentelyn soveltaminen käytäntöön.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso
Administrator
Kuopion kaupunki
Administrator
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Administrator
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Administrator
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Administrator
Siun sote
Administrator