LUMO - Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti Itä- ja Keski-Suomessa (2020-22) osana lastensuojelun monialaista kehittämistä

Lyhyt kuvaus

LUMO-hankkeen perustehtävänä oli edistää lastensuojelun apua tarvitsevien ja heitä auttavien ihmisten yhteistyötä. Kehittämistyön lähtökohtana oli parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan. LUMOn kehittämiskohteita olivat monialaisen ja monitoimijaisen työn lisääminen, monialaisten yhteistyörakenteiden luominen ja käynnistäminen sekä systeemisen toimintamallin mukaisen työskentelyn soveltaminen käytäntöön.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Siun sote
Ylläpitäjä
Keski-Suomen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)
Ylläpitäjä
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Ylläpitäjä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Ylläpitäjä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Ylläpitäjä