Monialaisen palvelutarpeen ennakointi tekoälyn avulla

Lyhyt kuvaus

Verkosto tarjoaa alueille/kunnille vertaisoppimisen foorumin monialaisen palvelutarpeen tekoälypohjaisen ennustemallin kehittämiselle. Verkoston työskentelytapana ovat alueiden/kuntien tarpeisiin pohjautuvat virtuaaliset työpajat, joita järjestetään säännöllisin väliajoin ja jotka mahdollistavat mukana olevien alueiden/kuntien yhteiskehittelyn ja vertaisoppimisen. Alueet/kunnat työstävät tahoillaan omaa sovellustaan tekoälypohjaista ennustemallista ja tuovat kehittämiseen liittyviä teemoja, kysymyksiä ja haasteita yhteiseen keskusteluun ja työstämiseen. 

Työpajojen aikataulu: 2.10.2020 klo 12-15 / 13.11.2020 klo 12-15 12.2.2021 klo 9-13 / 21.5. 2021 klo 9-13. Työpajoja ei enää järjestetä.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Aalto-yliopisto
Administrator