Monialaisen palvelutarpeen ennakointi tekoälyn avulla

Verkosto tarjoaa alueille/kunnille vertaisoppimisen foorumin monialaisen palvelutarpeen tekoälypohjaisen ennustemallin kehittämiselle. Verkoston työskentelytapana ovat alueiden/kuntien tarpeisiin pohjautuvat virtuaaliset työpajat, joita järjestetään säännöllisin väliajoin ja jotka mahdollistavat mukana olevien alueiden/kuntien yhteiskehittelyn ja vertaisoppimisen. Alueet/kunnat työstävät tahoillaan omaa sovellustaan tekoälypohjaista ennustemallista ja tuovat kehittämiseen liittyviä teemoja, kysymyksiä ja haasteita yhteiseen keskusteluun ja työstämiseen. 

Työpajojen aikataulu: 2.10.2020 klo 12-15 / 13.11.2020 klo 12-15 12.2.2021 klo 9-13 / 21.5. 2021 klo 9-13. Työpajoja ei enää järjestetä.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.