Opioidikorvaushoidon kehittäminen on ammattilaisten toiminnan tueksi tarkoitettu verkostosivusto. 

Materiaalit löytyvät ARVIOINTI-otsikon alta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Opioidikorvaushoidon kehittäminen
Lyhyt kuvaus

Opioidikorvaushoidon kehittäminen on ammattilaisten toiminnan tueksi tarkoitettu verkostosivusto. 

Materiaalit löytyvät ARVIOINTI-otsikon alta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tarkoituksena on helpottaa opioidikorvaushoitoa koskevan tiedon löytymistä ja leviämistä ajankohtaisista koulutuksista, tutkimuksista ja julkisesti saatavilla olevasta materiaalista.

Toimiaika

Toistaiseksi

Toimijat

Opioidikorvaushoitoa toteuttavat yksiköt, ammattilaiset ja asiantuntijat.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Satu Kvick

Luotu

29.04.2020

Viimeksi muokattu

08.05.2020
Tuotokset ja tulokset

LINKIT

  • OK-hankkeen loppuraportti (2019). Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke, OK-hanke, toteutettiin vuosina 2016–2019. Hankkeessa olivat mukana A-klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Sovatek-säätiö, Tukikohta ry, Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit löydät "Liitetyt toimintamallit" välilehdeltä (päivitetään 5/2020 aikana). 
  • Käypä Hoito: opioidikorvaushoitoon liittyviä hoitosuosituksia ja näytönastekatsauksia.
  • Opioidiriippuvuuden hoito (Valvira): Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä (33/2008)
  • Opioidikorvaushoidon käytännön opas (Mielenterveystalo.fi, HUS). Opas perustuu pääkaupunkiseudulla havaittuihin hyviin toimintatapoihin, jotka HUS on koonnut tähän opioidikorvaushoidon teemaan johdattelevaan käytännön käsikirjaan. Se sisältää hyödyllistä tietoa koko opioidikorvaushoidon prosessista - sen arviota harkittaessa, arviota tehtäessä, hoidon aikana sekä hoidon lopettamista harkittaessa. Opas täydentää mm. Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suosituksia sekä lainsäädäntöä. Ammattilaisille löytyy yksityiskohtaista lisätietoa oppaassa mainituista mittareista Mielenterveystalon Ammattilaisosiosta. Ks. www.mielenterveystalo.fi/oppaat.

LIITETIEDOSTOT

  • Vanhan Innokylän materiaaleja kootusti
    • Opioidikorvaushoidon verkostopäivien 2012-2018 ohjelmat esityslinkkeineen
    • Opioidikorvaushoitoon liittyviä materiaaleja linkkeineen (Työskentelyosion materiaalit)
Liitetiedostot ja linkit

Aihealueet