Opioidikorvaushoidon kehittäminen on ammattilaisten toiminnan tueksi tarkoitettu verkostosivusto. 

Materiaalit löytyvät ARVIOINTI-otsikon alta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Opioidikorvaushoidon kehittäminen
Lyhyt kuvaus

Opioidikorvaushoidon kehittäminen on ammattilaisten toiminnan tueksi tarkoitettu verkostosivusto. 

Materiaalit löytyvät ARVIOINTI-otsikon alta.

Toimiaika

Toistaiseksi

Toimijat

Opioidikorvaushoitoa toteuttavat yksiköt, ammattilaiset ja asiantuntijat.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Satu Kvick

Luotu

29.04.2020

Viimeksi muokattu

08.05.2020
Tuotokset ja tulokset

LINKIT

  • OK-hankkeen loppuraportti (2019). Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke, OK-hanke, toteutettiin vuosina 2016–2019. Hankkeessa olivat mukana A-klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Sovatek-säätiö, Tukikohta ry, Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit löydät "Liitetyt toimintamallit" välilehdeltä (päivitetään 5/2020 aikana). 
  • Käypä Hoito: opioidikorvaushoitoon liittyviä hoitosuosituksia ja näytönastekatsauksia.
  • Opioidiriippuvuuden hoito (Valvira): Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä (33/2008)
  • Opioidikorvaushoidon käytännön opas (Mielenterveystalo.fi, HUS). Opas perustuu pääkaupunkiseudulla havaittuihin hyviin toimintatapoihin, jotka HUS on koonnut tähän opioidikorvaushoidon teemaan johdattelevaan käytännön käsikirjaan. Se sisältää hyödyllistä tietoa koko opioidikorvaushoidon prosessista - sen arviota harkittaessa, arviota tehtäessä, hoidon aikana sekä hoidon lopettamista harkittaessa. Opas täydentää mm. Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suosituksia sekä lainsäädäntöä. Ammattilaisille löytyy yksityiskohtaista lisätietoa oppaassa mainituista mittareista Mielenterveystalon Ammattilaisosiosta. Ks. www.mielenterveystalo.fi/oppaat.

LIITETIEDOSTOT

  • Vanhan Innokylän materiaaleja kootusti
    • Opioidikorvaushoidon verkostopäivien 2012-2018 ohjelmat esityslinkkeineen
    • Opioidikorvaushoitoon liittyviä materiaaleja linkkeineen (Työskentelyosion materiaalit)
Liitetiedostot ja linkit

Aihealueet

Korvaushoito

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön