Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille –hanke

Lyhyt kuvaus

Tavoittelemme asiakaslähtöisiä, osallistavia ja oikea-aikaisia kotona asumista tukevia palveluita. Lisäksi pyrimme turvaamaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden.

Hankekokonaisuus:

1) Kotihoidon toimintamallin kehittäminen

2) Geriatristen asiakkaiden palvelukokonaisuuden toimintamallin kehittäminen

3) Kotiarviointimallin kehittäminen 

4) Muistisairaan asiakkaan kotiutuksen kehittäminen

5) Monimuotoisen ja koordinoidun oppisopimusmallin kehittäminen 

6) Asiakkaan ja omaisten osallisuuden vahvistaminen 

7) Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen ikääntyneille 

Katso kokonaisuuteen liitetyt toimintamallikuvaukset 1, 3, 5, 6 ja 7.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä