Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille –hanke

Tavoittelemme asiakaslähtöisiä, osallistavia ja oikea-aikaisia kotona asumista tukevia palveluita. Lisäksi pyrimme turvaamaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden.

Hankekokonaisuus:

1) Kotihoidon toimintamallin kehittäminen

2) Geriatristen asiakkaiden palvelukokonaisuuden toimintamallin kehittäminen

3) Kotiarviointimallin kehittäminen 

4) Muistisairaan asiakkaan kotiutuksen kehittäminen

5) Monimuotoisen ja koordinoidun oppisopimusmallin kehittäminen 

6) Asiakkaan ja omaisten osallisuuden vahvistaminen 

7) Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen ikääntyneille 

Katso kokonaisuuteen liitetyt toimintamallikuvaukset 1, 3, 5, 6 ja 7.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Ikääntyneiden sosiaalisen kuntoutuksen toimintaa
Toimintamalli
Ikääntyminen
Sosiaalinen kuntoutus
Syrjäytyminen
Mielenterveys

Kansikuva
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Kotihoito
Työhyvinvointi

Kotona jumpataan.
Toimintamalli
Kuntoutus
Arviointi
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Toimintakyky

Ikäihminen ja koira
Toimintamalli
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Moniammatillisuus
Verkostot
Järjestöt