Päijät-Sote: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille –hanke

Lyhyt kuvaus

Tavoittelemme asiakaslähtöisiä, osallistavia ja oikea-aikaisia kotona asumista tukevia palveluita. Nykyistä paremmin kohdennetun ja asiakaslähtöisemmän hoidon, hoivan ja kuntoutuksen turvin pyrimme tukemaan ikääntyneiden turvallista kotona asumista vähenevistä henkilöresursseista huolimatta. Lisäksi pyrimme turvaamaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden. 

Kokonaisuus sisältää kuusi projektikokonaisuutta:

1) Kotihoidon työn tekemisen mallin kehittäminen

2) Geriatristen asiakkaiden palvelukokonaisuuden toimintamallin kehittäminen

3) Kotiarviointimallin kehittäminen

4) Muistisairaan asiakkaan kotiutuksen kehittäminen

5) Monimuotoisen ja koordinoidun oppisopimusmallin kehittäminen

6) Asiakkaan ja omaisten osallisuuden vahvistaminen.  

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Administrator
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Administrator
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Administrator
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Administrator
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Administrator
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Administrator