Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittämisverkosto (PKPK-verkosto)

Lyhyt kuvaus

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittämisverkosto ( #PKPKverkosto) kehittää geneerisen palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjaamisen ja seurannan toimintamallin, jota alueet voivat hyödyntää pkpk-työssään.  Verkosto tarjoaa alueille vertais- ja oppimisfoorumin palvelukokonaisuuksia ja –ketjuja sekä palvelujen yhteensovittamista koskevan kehittämistyön tueksi. Työskentely toteutetaan osallistujien tarpeiden pohjalta.

TUTUSTU JULKAISUUN ->  Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirja

 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Satakunnan sairaanhoitopiiri
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä