Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittämisverkosto (PKPK-verkosto)

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittämisverkosto ( #PKPKverkosto) kehittää geneerisen palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjaamisen ja seurannan toimintamallin, jota alueet voivat hyödyntää pkpk-työssään.  Verkosto tarjoaa alueille vertais- ja oppimisfoorumin palvelukokonaisuuksia ja –ketjuja sekä palvelujen yhteensovittamista koskevan kehittämistyön tueksi. Työskentely toteutetaan osallistujien tarpeiden pohjalta.

TUTUSTU JULKAISUUN ->  Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirja

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittämisverkosto (PKPK-verkosto)
Lyhyt kuvaus

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittämisverkosto ( #PKPKverkosto) kehittää geneerisen palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjaamisen ja seurannan toimintamallin, jota alueet voivat hyödyntää pkpk-työssään.  Verkosto tarjoaa alueille vertais- ja oppimisfoorumin palvelukokonaisuuksia ja –ketjuja sekä palvelujen yhteensovittamista koskevan kehittämistyön tueksi. Työskentely toteutetaan osallistujien tarpeiden pohjalta.

TUTUSTU JULKAISUUN ->  Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirja

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Päätavoite: Työskentelyn tavoitteena on kehittää asiakasryhmäkeskeinen palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjaamisen ja seurannan toimintamalli, jota voidaan soveltaa maakunnissa järjestämisen toimintamallina paikalliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden
 

Toimiaika

Verkosto toimii 2018-2020. Kahden vuoden aikana järjestetään 12 työpajaa ja 2 palveluintegraatiofoorumia, joiden avulla varmistetaan vuoropuhelu laaja-alaisen toimijaverkon kanssa verkoston tuloksista. Työpajoissa kuullaan ulkopuolisia asiantuntijoita kuhunkin työpajan teemaan liittyen. Verkoston työskentelytavat ovat osallistavia.

MATERIAALIT: PKPK-verkoston työskentelymateriaaliin voit tutustua täällä 

 VUOSI 2018
Työpaja 1: 17.4. klo 12.00- 15.30
Työpaja 2: 6.6. klo 12.00-15.30
Työpaja 3: 18.9. klo 10.00-16.00
Työpaja 4: 12.12. klo 10.00- 16.00

Palveluintegraatiofoorumi I 2018, avoin tilaisuus, 13.11.2018
MATERIAALIT

VUOSI 2019 
Työpaja 5: 7.3. klo.
Työpaja 6: 6.6. klo.
Työpaja 7: 10.9. klo.
Työpaja 8: 10.12. klo.

Marraskuu 2019: Palveluintegraatiofoorumi II, avoin tilaisuus
MATERIAALIT

Vuosi 2020
Työpaja 9: 11.2. klo.
Työpaja 10: 12.5. klo
Työpaja 11: 8.9. klo. 9-12
Työpaja 12:  25.11.klo. Verkoston päätöstilaisuus

 

Toimijat

Verkoston toimintaa koordinoidaan THLn reformit-yksikön kautta. Verkoston jäseninä ovat alueelliset toimijat, jotka työskentelevät palveluiden järjestämisen ja palveluiden integraation parissa.

 

 

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Juha Koivisto, Hanna Tiirinki, Eeva Liukko (THL)
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
juha.koivisto@thl.fi

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

04.06.2020

Viimeksi muokattu

04.12.2020
Päämäärä ja päätavoite

Osatavoite 1: Kehitetään palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn malli.
- Kehitetään malli, joka jäsentää maakunnan palvelukokonaisuuksien ja –ketjujen määrittelyn osatehtävät, osatehtävien toteuttamiseen tarvittavat toimijaryhmät ja näiden roolit sekä määrittelyssä tarvittava tietopohja, työkalut, jne.

Osatavoite 2: Kehitetään palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen ohjaamisen malli.
- Kehitetään malli, joka jäsentää maakunnan palvelukokonaisuuksien ja –ketjujen ohjaamisen osatehtävät, osatehtävien toteuttamiseen tarvittavat toimijaryhmät ja näiden roolit sekä ohjaamisessa tarvittava tietopohja, työkalut, jne..

Osatavoite 3: Kehitetään palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen seurannan malli.
- Kehitetään malli, joka jäsentää maakunnan palvelukokonaisuuksien ja –ketjujen seurannan osatehtävät, osatehtävien toteuttamiseen tarvittavat toimijaryhmät ja näiden roolit sekä seurannassa tarvittavat indikaattorit/kriteerit, työkalut, jne.