Raittila, päihteetöntä vertaisuutta iltaisin ( Päihteetön monitoimitila )

Lyhyt kuvaus

Aikuisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä elämänhallinnan ja päihteettömän elämän tukemiseen. Ilta- ja viikonloppupainotteinen kohtaamispaikka, toiminnan, ryhmien ja vertaistuen avulla.

Käyttötarkoitus

Samassa tilassa yhdistetään useiden päihdetoimijoiden voimavarat ja resurssit palvelemaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tarpeita. Sisältöjä tuotetaan fyysisesti samassa paikassa tälle kohderyhmälle. Kävijät saavat vertaiskontakteja muista kävijöistä sekä toimijoista. Alueen pirstaloituneet palvelut löytyvät yhdestä paikasta.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kriminaalihuollon tukisäätiö
Administrator