Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Omaishoito
Vanhemmuus
Vertaistuki
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli tukee erityislasten vanhempien parisuhdetta, vanhemmuutta ja ehkäisee uupumusta. Huomiota kiinnitetään myös perheen sisaruksiin sekä isovanhempiin ja muihin läheisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Opiskeluhuolto
Perhepalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nepsy-oireisten lasten ja nuorten palvelupolun yhdenmukaistaminen  VAKE-alueen esi-ja perusopetuksen opiskeluhuollossa sekä siitä eriytettävän ADHD-hoitopolun ja erillisen ADHD-diagnostisen toimint

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastenpsykiatrialla kehitetään avohoidon intensiivistä hoitomallia leikki-ikäisille 1.5-6-vuotiaille lapsille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perhekeskus
Perhepalvelut
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytännönläheistä ohjausta ja neuvontaa  perheille silloin, kun tavallinen arki ei suju eivätkä tavanomaiset kasvatuskeinot toimi tai kun vanhemmilla on huoli lapsen käyttäytymisestä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Arviointi
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Monialaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avopediatriatoiminnassa olennaista on jalkautuminen perusterveydenhuoltoon lähelle perheiden arkea ja tiivis yhteistyö perustason toimijoiden kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kouluterveydenhuolto
Opiskeluhuolto
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

NÄKY-pilotissa kartoitetaan 8-12-vuotiaiden lasten toiminnanohjaustaitoja pelillisellä menetelmällä, virtuaalitekniikkaa hyödyntäen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Toimintakyky
Ryhmätoiminta
Ennaltaehkäisy
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli luoda matalan kynnyksen konsultaatiomalleja ja yhteistyötapoja lapsiperheiden, neuvolan, varhaiskasvatuksen ja perusterveydenhuollon toimintaterapeuttien välille, lisätä osaamista j

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalihuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Lastensuojelu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelutarpeen arvioinnin valmennuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaalihuollon ammattilaisten osaamista toteuttaa shl:n mukaisia palvelutarpeen arviointeja sekä sopia yhteisistä käytännöistä, mite

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Kuntoutus
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimenpiteessä kehitetään kuntoutusohjauksen toimintamalli ja luodaan kuntoutusohjaajan työnkuva perusterveydenhuoltoon. Pilotoinnissa kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja heidän perheensä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perhekeskus
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsiperheet saavat tukea ja ohjausta perheenjäsenen neuropsykiatrisiin haasteisiin Nepsy-pysäkiltä.